Підручники з англійської мови 9 клас

Англійська мова

Підручник Англійська мова 9 клас - А. М. Несвіт - Генеза 2017 - Підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти.

Підручник, створений відповідно до нової програми з іноземних мов, продовжує формувати комунікативну компетенцію з англійської мови учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
Підручник побудовано на принципах комунікативності, інтегрованого розвитку всіх видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письма. У ньому дотримано загальнодидактичних принципів доступності, логічності, свідомості, активності та наочності у навчанні.

Підручник Англійська мова 9 клас - О. Д. Карп'юк - Астон 2017 - Підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти.

Підручник завершує серію навчальних видань, створених для основної школи на основі авторської концепції формування учнівської здатності до міжкультурного спілкування, що передбачає більшу соціокультурну спрямованість процесу навчання англійської мови, в центрі якого знаходиться особистість учня та його потреби в умовах сучасного світу, що глобалізується.

Підручник Англійська мова 9 клас з поглибленим вивченням англійскої мови - Л. В. Калініна - Генеза 2017 - Підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти.

Підручник продовжує серію НМК для оволодіння англійською мовою в спеціалізованих навчальних закладах з поглибленим вивченням іноземної мови.
Складається з 7 розділів (Units). Наприкінці кожного розділу подано рубрику Your Test Pack для контролю і самоконтролю здобутих учнями знань.
У кінці підручника вміщено лексико-граматичний коментар First Aid Kit, тексти для аудіювання, ключі до тестових завдань Your Test Pack та англо-український словник.

Підручник Англійська мова 9 клас - О. C. Любченко - Основа 2017 - Підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти.

Підручник розраховано на учнів загальноосвітніх навчальних закладів, які вивчають англійську мову дев’ятий рік.
Навчальний матеріал відповідає основним лініям змісту освіти, які визначено Державним стандартом базової і повної середньої освіти та чинною Програмою з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів: мовленнєвій, мовній, соціокультурній, діяльнісній (стратегічній).
Навчальний матеріал підручника розраховано на 2 навчальні години на тиждень, з урахуванням годин на проведення семестрового контролю навчальних досягнень учнів з аудіювання, говоріння, читання й письма.
Підручник побудовано з оцорою на вивчення іноземної мови через порівняльний аналіз реалій життя сучасних Великобританії та України з використанням великої кількості автентичних англомовних ресурсів.
Акцент робиться на груцові та парні форми роботи, розвиток навичок критичного мислення та ключових компетенцій.
За бажанням учні й учителі можуть скористатися безкоштовним електронним додатком (http://book.osnova.com.ua/tests/english-9-2017) для проведення аудіювання та перевірки набутих знань, умінь і навичок.

Підручник Англійська мова 9 клас - Л. І. Морська - Астон 2017 - Підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти.

Підручник призначений для учнів дев’ятих класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.
Підручник складається із семи тематичних розділів відповідно до чинної програми Міністерства освіти і науки («Світ професій», «Моя сім’я і друзі», «Наука і технології», «Природа. Погодні умови. Навколишнє середовище», «Великобританія», «Стиль життя сучасної молоді. Молодіжні клуби», «Засоби масової інформації: переваги та недоліки»). Кожен тематичний розділ складається в середньому з 5 – 8 основних уроків і двох уроків на повторення вивченого та закріплення сформованих навичок і вмінь. До кожного розділу додається по два додаткових уроки без змістового наповнення, які вчитель зможе використати для задоволення індивідуальних навчальних потреб учнів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити