Підручники з географії 7 клас

Географія

Підручник Географія 7 клас - Т. Г. Гільберг - Грамота 2015 - Підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти

Підручник відповідає новому Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти (2011) та новій програмі з географії.
У ньому розкрито особливості природи нашої планети, материків і океанів. Підручник формує в учнів уявлення про різноманітність і єдність природи, сприяє розумінню ними ролі географічної оболонки в житті людей і впливу суспільства на природні умови.
Видання містить фотографії, картосхеми і малюнки, що поглиблює навички та вміння учнів працювати з різними джерелами географічної інформації. Методичний апарат підручника активізує розвиток інтелектуальних і практичних умінь і навичок школярів, їхньої самостійної роботи й інтересу до вивчення природи материків і океанів.
Для учнів, учителів, методистів, батьків.

Підручник Географія 7 клас - С. Г. Кобернік - Грамота 2015 - Підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти

Підручник відповідає новій програмі з географії для 7 класу, ураховує вікові особливості школярів. Методичний апарат і рубрики підручника спрямовані на якісне засвоєння навчального матеріалу й спонукають учнів до самостійного творчого пошуку, здійснення практичних дій і проведення власних досліджень.

Підручник Географія 7 клас - В. Ю. Пестушко - Генеза 2015 - Підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти

Підручник складено за новою програмою з географії для 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. У доступній і надзвичайно цікавій формі підручник розкриває природні умови й ресурси материків та океанів як об’єктів регіональної географії.
П ідручник яскраво ілюстрований, містить багато картосхем, діаграм, графіків, а також словник основних географічних термінів і понять і словник географічних назв.

Підручник Географія 7 клас - Г. Д. Довгань - Ранок 2015 - Підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти

Підручник містить обов’язковий обсяг навчального матеріалу, усі необхідні теоретичні відомості й поняття. Методичний апарат відповідає сучасним вимогам викладання географії. У підручнику наведені програмові практичні роботи та географічні дослідження. Карти, схеми та ілюстрації підручника допоможуть краще засвоїти основні факти й поняття курсу.
Підручник містить посилання на сайт «Електронний освітній ресурс», де розміщено цікаву додаткову інформацію, навчальні відеоматері-али і тестові завдання для підготовки до узагальнюючого контролю знань.
На базі підручника створено навчально-методичний комплект «Географія. 7 клас», до складу якого входять методичний посібник для вчителя, зошит для практичних робіт та комплексний зошит для контролю знань учнів.
Призначено для учнів 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Підручник Географія 7 клас з навчанням російською мовою - Г. Д. Довгань - Ранок 2015 - Підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти

Учебник содержит обязательный объем учебного материала, все необходимые теоретические сведения и понятия. В нем предложены программные практические работы и географические исследования. Карты, схемы и иллюстрации учебника помогут лучше усвоить учебный материал. Электронные приложения: интересная дополнительная информация, учебные видеоматериалы и тестовые задания для подготовки к обобщающему контролю знаний размещены на сайте http://interactive.ranok.com.ua
Предназначено для учащихся 7 классов общеобразовательных учебных заведений.

Підручник Географія 7 клас - П. О. Масляк - Аксіома 2015 - Підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти

Метою запропонованого підручника є формування географічних знань про природу материків і океанів та її цілісність, про населення та його життєдіяльність у різних природних умовах. Водночас автори підручника намагалися розширити знання учнів про географічну оболонку та її компоненти шляхом використання нетрадиційних форм і методів навчання.
Зміст та структуру підручника спрямовано на формування навчально-пізнавальної, інформаційної, картографічної, комунікативної, загально-культурної компетенцій учнів 7-го класу.
Видання призначено для учнів, вчителів-географів, викладачів та студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться географією.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити