Підручники з географії 8 клас

Географія

Підручник Географія 8 клас - В. Ю. Пестушко - Генеза 2016 - Підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти

Підручник містить повний обсяг обов’язкового навчального матеріалу, передбаченого чинною програмою з географії для 8-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. У доступній і надзвичайно цікавій формі у підручнику розкриваються природні умови й ресурси України, закономірності поширення їх територією нашої країни, а також особливості населення України і світу.
Підручник яскраво ілюстрований, містить багато картосхем, діаграм, графіків, довідкових даних.

Підручник Географія 8 клас з навчанням російською мовою - В. Ю. Пестушко - Генеза 2016 - Підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти

Учебник содержит полный объем обязательного учебного материала, предусмотренного действующей программой по географии для 8-го класса общеобразовательных учебных заведений. В доступной и чрезвычайно интересной форме в учебнике раскрываются особенности природных условий и ресурсов Украины, закономерности распространения их по территории нашей страны, а также особенности населения Украины и мира.
Учебник ярко иллюстрирован, содержит много картосхем, диаграмм, графиков, справочных данных.

Підручник Географія 8 клас - С. Г. Кобернік - Літера ЛТД 2016 - Підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти

Матеріал підручника оптимально структуровано, що досягається, зокрема, за допомогою рубрик «Пригадайте», «Перевір себе», «Теми для досліджень і міні-проектів», «Проект для краєзнавця», «Практичні роботи». Додаткові матеріали зосереджені у рубриках «Для допитливих», «Дізнаймося більше».
Підручник містить різноплановий ілюстративний матеріал. На форзацах уміщено адміністративно-політичну карту України з картою-врізкою політичної карти Європи; фізичну карту України.
Компоненти підручника збалансовані щодо основного тексту та ілюстративного матеріалу: малюнків, слайдів, карт, схем, таблиць.

Підручник Географія 8 клас - Т. Г. Гільберг - Грамота 2016 - Підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти

Підручник відповідає Державному стандарту й програмі з предмета. Містить навчальний матеріал про географічні об’єкти Україпи, процеси та явища, що відбуваються на території нашої країни, корисні копалини, водні ресурси різіних регіонів України.
Значну увагу приділено формуватппо в учнів навичок практичного застосування географічних знань і вмінь. Підручник добре ілюстрований, містить карти, схеми, таблиці. Рубрики, узагальнення, запитання та завдання урізноманітнюють процес здобуття зиань.
Для учнів, учителів, методистів, батьків.

Підручник Географія 8 клас - П. О. Масляк - Аксіома 2016 - Підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти

Підручник з географії «Україна у світі: природа, населення» для тих, хто навчається у 8 класі, продовжує лінію новостворених підручників за оновленою програмою МОН України. У підручнику доступно та цікаво представлено особливості природних умов і ресурсів нашої країни, які є передумовою розвитку економіки та фундаментом життєдіяльності її населення. Характеристику населення України представлено на тлі населення світу, основних тенденцій щодо його природного та механічного руху.
Методичний апарат підручника розраховано на активну взаємодію з учнем, на залучення знань, умінь та навичок, які він уже має, для здобуття нового рівня розумової діяльності, географічної культури та обізнаності.
Підручник яскраво ілюстровано. У ньому вміщено достатню кількість сучасних статистичних та довідкових даних, зокрема і з посиланнями як на вітчизняні, так і на закордонні електронні джерела інформації. Підручник стане у нагоді не тільки учням 8-х класів, а й усім, хто цікавиться природою та населенням нашої країни.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити