Підручники з математики 11 клас

Математика

Алгебра

Геометрія

Підручник Математика 11 клас - Г. П. Бевз - Генеза 2011 - Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти

Цей підручник призначений для завершення вивчення математики в середній школі. Він відповідає рівню стандарту. Підручник містить шість розділів: «Показникові та логарифмічні функції», «Похідна та її застосування», «Інтеграл та його застосування», «Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики», «Координати і вектори у просторі», «Геометричні тіла. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл»

Підручник Математика 11 клас - О. М. Афанасьева - Богдан 2011 - Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти

Пропонований підручник відповідає програмі з математики для 11-го класу рівня стандарту і передбачав готовність учнів до широкого і свідомого застосування математики. Цю орієнтацію забезпечують зміст курсу, характер викладення навчальною матеріалу, добір ілюстрацій і приклади застосувань, система вправ і контрольних запитань.Для учнів і вчителів загальноосвітніх навчальних закладів.

Підручник Алгебра 11 клас академічний рівень, профільний рівень - А. Г. Мерзляк - Гімназія 2011 - Підручник для 11 класа закладів загальної середньої освіти

Це видання — підручник з алгебри і початків аналізу для учнів 11-х класів, які навчаються за програмою академічного або профільного рівня. Книга містить увесь необхідний теоретичний матеріал, передбачений державною програмою, який супроводжується великою кількістю розв’язаних прикладів типових задач. Книга містить також обширний дидактичний матеріал. Для більшості вправ наведено відповіді або вказівки.
Підручник адресовано учням загальноосвітніх навчальних закладів, учителям математики, керівникам математичних гуртків, студентам.

Підручник Алгебра 11 клас збірник задач і контрольних робіт - А. Г. Мерзляк - Гімназія 2011 - Підручник для 11 класа закладів загальної середньої освіти

Посібник с дидактичним матеріалом з алгебри та податків аналізу для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Він містить близько 700 задач. Першу частину «Тренувальні вправи* поділено на три однотипних варіанти по 239 номерів у кожному. Друга частина містить контрольні роботи (два варіанти) для оцінювання навчальних досягнень учнів відповідно до державної програми з математики.
Для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів та учнів 11 класів.

Підручник Алгебра 11 клас академічний рівень, профільний рівень - Є. П. Нелін - Гімназія 2011 - Підручник для 11 класа закладів загальної середньої освіти

Підручник з алгебри і початків аналізу спрямований на реалізацію основних положень концепції профільного навчання та організацію ос.обистісно-орієнтованого навчання математики в загальноосвітніх навчальних закладах. Матеріал відповідає чинній програмі з математики для класів академічного та профільного рівнів, а також може використовуватися в класах з поглибленим вивченням математики.
Підручник орієнтований на підготовку учнів до успішної здачі державної підсумкової атестації (ДПА) та зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з математики.

Підручник Геометрія 11 клас збірник задач і контрольних робіт (російською мовою) - А. Г. Мерзляк - Гімназія 2011 - Підручник для 11 класа закладів загальної середньої освіти

Пособие является дидактическим материалом по геометрии для 11 класса общеобразовательных учебных заведений. Оно содержит более 1000 задач. Первая часть «Тренировочные упражнения» разделена на два однотипных варианта по 481 задаче в каждом. Вторая часть содержит контрольные работы (два варианта) для оценивания учебных достижений учащихся в соответствии с государственной программой по математике.
Для учителей общеобразовательных учебных заведений и учащихся 11 классов.

Підручник Геометрія 11 клас академический уровень, профильный уровень (російською мовою) - Г. П. Бевз - Генеза 2011 - Підручник для 11 класа закладів загальної середньої освіти

Учебник предназначен для завершения изучения геометрии в средней школе. Он соответствует академическому и профильному уровням. Учебник состоит из разделов: «Координаты, геометрические преобразования и векторы в пространстве», «Многогранные углы. Многогранники», «Тела вращения», «Объемы и площади поверхностей геометрических тел» и «Приложения».

Підручник Геометрія 11 клас збірник задач і контрольних робіт - А. Г. Мерзляк - Гімназія 2011 - Підручник для 11 класа закладів загальної середньої освіти

Посібник є дидактичним матеріалом з геометри для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Він містить понад 1000 задач. Першу частину «Тренувальні вправи« поділено на два однотипних варіанти по 481 задачі в кожному. Друга частино містить контрольні роботи (два варіанти) для оцінювання навчальних досягнень учнів відповідно до державної програми з математики.
Дія вчителів загальноосвітніх навчальних закладів та учнів 11 класів.

Підручник Геометрія 11 клас академический уровень, профильный уровень - Г. В. Апостолова - Генеза 2011 - Підручник для 11 класа закладів загальної середньої освіти

Пропонований підручник є дворівневим. Відповідає програмам загальноосвітніх навчальних закладів профільного рівня й класів з поглибленим вивченням математики. Відрізняється: диференціацією теоретичного та дидактичного матеріалу, виділенням опорних фактів й опорних задач; наявністю історичної інформації, узагальнюючих схем, спектром і обсягом дидактичного матеріалу.
Може бути використаний у класах загальноосвітніх навчальних закладів академічного рівня, профільного рівня та з поглибленим вивченням математики.

Підручник Геометрія 11 клас академический уровень, профильный уровень - Г. П. Бевз - Генеза 2011 - Підручник для 11 класа закладів загальної середньої освіти

Цей підручник призначений для завершення вивчення геометрії в середній школі. Він відповідає академічному та профільному рівням. Підручник містить розділи: «Координати, геометричні перетворення та вектори у просторі», «Многогранні кути. Многогранники», «Тіла обертання», «Об’єми і площі поверхонь геометричних тіл» та «Додатки».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити