Підручники з математики 9 клас

Математика

Алгебра

Геометрія

Підручник Алгебра 9 клас - О.С. Істер - Генеза 2017 - Підручник для 9 класа закладів загальної середньої освіти

Навчальний матеріал підручника відповідає чинній програмі з математики, містить достатню кількість диференційованих вправ і прикладних задач.
Після кожного параграфа відповідними рубриками виокремлено вправи для повторення, нестандартні задачі та задачі на застосування математики в повсякденному житті. У кінці кожного розділу наведено вправи для його повторення, а в кінці підручника - задачі підвищеної складності. Для підготовки до контрольної роботи передбачено вправи з рубрик «Домашня самостійна робота» та «Завдання для перевірки знань». Рубрика «А ще раніше...» знайомить з історією розвитку і становлення алгебри як науки.

Підручник Алгебра 9 клас (російською мовою) - О.С. Істер - Генеза 2017 - Підручник для 9 класа закладів загальної середньої освіти

Материал учебника соответствует действующей программе по математике, содержит достаточное количество дифференцированных упражнений и прикладных задач.
После каждого параграфа выделены упражнения для повторения, нестандартные задачи и задачи на применение математики в повседневной жизни. Для подготовки к контрольной работе предусмотрены упражнения рубрик «Домашняя самостоятельная работа» и «Задания для проверки знаний». Рубрика «А еще раньше...» знакомит с историей развития и становления алгебры как науки.

Підручник Геометрія 9 клас - О. С. Істер - Генеза 2017 - Підручник для 9 класа закладів загальної середньої освіти

Підручник відповідає програмі з математики, містить достатню кількість диференційованих вправ і прикладних задач. Після кожного розділу наведено вправи для його повторення. Для підготовки до контрольної роботи передбачено «Домашню самостійну роботу» та «Завдання для перевірки знань». Для найдопитливіших є низка нестандартних задач у рубриці «Цікаві задачі для учнів неледачих».

Застарілі


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити