Підручники з української мови 7 клас

Українська мова

Підручник Українська мова 7 клас - С. Я. Єрмоленко - Грамота 2015 - Підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти

Підручник містить навчальний матеріал, який відповідає вимогам Державного стандарту та чинній програмі з української мови.
Він структурований за розділами, у яких розглянуто такі частини мови: дієслово та його форми — дієприкметник і дієприслівник; прислівник; прийменник; сполучник; частка; вигук. Значну увагу приділено розвиткові зв’язної мови. Наприкінці підручника вміщено короткі словники — орфографічний, синонімів, антонімів, тлумачний, іншомовних слів, фразеологізмів. Різноманітність рубрик і відповідних вправ орієнтують учнів на засвоєння граматичних і орфографічних норм української мови, вироблення навичок логічного мислення й відчуття стилю.
Для семикласників, учителів, студентів педагогічних навчальних закладів.

Підручник Українська мова 7 клас - О. М. Горошкіна - Грамота 2015 - Підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти

Підручник містить навчальний матеріал, що нілпонілаї чинній програмі з української мови. Вій структуроваїїийза розділами, у яких розглядаються такі частики мови: дійдемо та його форми - дієприкметник і дії прислівник; прислінпик; прийменник; сполучник; частка; вигук. Значну увагу приділено розвиткові зв'язного мовлення. Наприкінці підручники вміщено короткі словники. Різноманітні рубрики іі піл* повідні вправи орієнтують учнів на засвоєння граматичних і орфографічних норм української мови.
Для учнів, учителів, методистів, батьків.

Підручник Українська мова 7 клас - О. В. Заболотний - Генеза 2015 - Підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти

Підручник укладено відповідно до нової програми з української мови для 7 класу. Навчальний матеріал спрямовано на розвиток творчих здібностей, навичок самоосвіти, інтересу школярів до предмета.
Принцип особистої зорієнтованості навчання реалізовано через такі форми роботи, як дослідження, робота в групах, самооцінювання. Значну увагу приділено завданням на доведення, спостереження, обґрунтування думки. Інтерактивні завдання, тематичні рубрики збагачують зміст підручника, активізують навчальну діяльність семикласників.

Підручник Українська мова 7 клас із навчанням російською мовою - О. В. Заболотний - Генеза 2015 - Підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти

Підручник укладено відповідно до нової програми з української мови для 7 класу знз з навчанням російською мовою. Навчальний матеріал підручника спрямовано на розвиток творчих здібностей, навичок самоосвіти, інтересу школярів до предмета.
Принцип особистої зорієнтованості навчання реалізовано через такі форми роботи, як дослідження, робота в групах, самооцінювання. Значну увагу приділено завданням на доведення, спостереження, обґрунтування думки.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити