Підручники з української мови 8 клас

Українська мова

Підручник Українська мова 8 клас - О. М. Авраменко - Грамота 2016 - Підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти

Основу цього підручника становить матеріал із синтаксису словосполучення іі простого речення, а також із розвитку мовлення (згідно з вимогами чинної програми для восьмикласників). У цій навчальній книжці більш спрощено подано теоретичні відомості, а дидактичний матеріал, за яким учні мають засвоювати мовні знання, уміння й навички, дібрано за тематичним принципом: людина, вдача й поведінка людини, страви, одяг, сучасна музика, мистецтво, вишиваний рушник, Україна, замки України, мультфільми, подорожі та ін.
Рубрики «Увага!», «Культура мови», «До речі...», «Зауважте!», «YouTube» містять цікавий і важливий матеріал з мовних тонкощів, із подолання суржикових елементів, збагачення словника тощо. У підручник інтегровано матеріали мережі Інтернет з експрес-уроками, які сприятимуть розвитку мовної компетентності.
Для учнів, учителів, методистів, батьків.

Підручник Українська мова 8 клас - С. Я. Єрмоленко - Грамота 2016 - Підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти

Підручпик містять навчальний матеріал із синтаксису та пунктуації, а також розвитку зв’язної мови (мовлення). У ньому викладено зміст основних понять із синтаксису простого речення, що передбачено чинного програмою МОН Україпи з української мови для загальноосвітніх навчальппх закладів з українського мовою навчання.
Щоб засвоїти синтаксичні й пупктуапійпі правила, уміти застосовувати їх на практиці, учні викопують різпоманітні вправи. Завдання орієнтовані на вироблення навичок логічного мислення, відчуття стилю, практичне засвоєння орфографії, розширюють мовно-культурний простір, українознавчий світогляд сучасних учнів. Для учнів, учителів, методистів, студентів педагогічних навчальних закладів.

Підручник Українська мова 8 клас - С. О. Караман - Літера ЛТД 2016 - Підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти

Підручник містить вичерпний обсяг матеріалу з передбачених програмою тем. Оптимальна кількість запропонованих рубрик спрямована на реалізацію комунікативного підходу до навчання української мови, задає чіткий алгоритм роботи вчителя й учнів з підручником і корелюється з видами мовленнєвої діяльності учнів.
Підручник вирізняється значною кількістю сучасних текстів, що порушують цікаві й актуальні для восьмикласників проблеми. Наприкінці кожного параграфа вміщено словникові диктанти для повторення вивчених орфограм, слова для вправляння у наголошуванні, а також рубрику «Культура мовлення».
Посилання на інтернетні джерела стануть у пригоді учителям і учням.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити