Підручники з української мови 9 клас

Підручник Українська мова 9 клас - Н. Б. Голуб - Педагогічна думка 2017 - Підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти

Підручник ґрунтується на засадах особистісно орієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів, відповідає чинній програмі й Держстандарту загальної середньої освіти.. Це перший підручник в Україні, зміст якого спрямований на формування ключових компетентностей, виховання громадянина Української держави, мовця, що не просто володіє мінімумом теоретичних знань, але й усвідомлює значення мови для нього, для суспільства і для держави, є активним носієм її, прагне формування власної мовленнєвої культури, культуромовного оточення, мовного чуття і мовного смаку. Оскільки комунікативну функцію мова реалізує передусім за допомогою синтаксису, автори пропонують вивчати цей розділ не лише як складну систему, а передусім як засіб мислення й дії. Засвоюючи кожну одиницю синтаксису як засіб для вираження прохання, наказу, захоплення, пояснення тощо, учні відчують практичне значення й потребу в засвоєнні теорії і в повсякденній практиці мови. Автори пропонують, засвоюючи синтаксис складного речення, навчатися критично мислити, розмірковувати, висловлювати свої думки. Не менш важливою перевагою цього підручника є формування в учнів відповідального ставлення до кожного слова, написаного, надрукованого, мовленого, віри у себе й свої можливості, ціннісного ставлення до мови, до себе й до світу, оточує їх.

Підручник Українська мова 9 клас - О. Авраменко - Грамота 2017 - Підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти

Основу підручника становить матеріал із синтаксису складного речення, а також із розвитку мовлення (згідно з вимогами чинної програми для дев’ятикласників). У цій навчальній книжці більш доступно подано теоретичні відомості, а дидактичний матеріал, за яким учні мають засвоювати мовні знання, уміння й навички, дібрано за тематичним принципом: людина та світ, вдача й поведінка людини, страви, мода, сучасна музика, мистецтво, квіти, замки та фортеці, подорожі, навчання й робота, екологія, гігієна, відкриття та ін.
Рубрики «Культура слова», «До речі...», «Зауважте!», «You Tube» містять додатковий цікавий і важливий матеріал із мовних тонкощів, подолання суржикових елементів, збагачення словника тощо. У підручник інтегровано матеріали мережі Інтернет з експрес-уроками, які сприятимуть розвитку мовної компетентності учнів.
Для учнів, учителів, методистів, батьків

Підручник Українська мова 9 клас - С. Я. Єрмоленко - Грамота 2017 - Підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти

Підручник містить навчальний матеріал із синтаксису та пунктуації, а також з основ комунікативної діяльності (мовлення). У ньому викладено зміст основних понять із синтаксису складного речення, що передбачено чинною програмою МОН України з українські)! мови для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання.
Для учнів дев’ятих класів, учителів, студентів педагогічних навчальних закладів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити