Завантажити підручники з фізики 11 клас

Фізика

Підручник Фізика 11 клас, рівень стандарту з навчанням російською мовою - Є. В. Коршак - Генеза 2011 - Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти

Внимание уделяется изучению основных понятий и законов электродинамики, волновой и квантовой оптики, атомной и ядерной физики в соответствии с программой уровня стандарта. Обучению физике, формированию знаний и экспериментальных умений учащихся способствует дополнительный материал (для тех, кто интересуется физикой или будет проходить ВНО по физике); примеры решения задач и упражнения для самостоятельной работы учащихся; инструкции к лабораторным работам и представление физических демонстраций, иллюстрации; примеры прикладного применения физических знаний в технике и современных технологических процессах и др. Структура и содержание учебника позволяют легко ориентироваться в тексте и использовать учебную книгу как тем, кто желает самостоятельно овладеть учебным материалом, так и учителям для организации учебного процесса.

Підручник Фізика 11 клас академічний рівень, профільний рівень - В. Г. Бар'яхтар - Ранок 2011 - Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти

Основна мета підручника - сприяти формуванню базових фізичних знань, достатніх для продовження навчання за напрямками, де потрібна відповідна підготовка з фізики.

Підручник Фізика 11 клас рівень стандарту - Є. В. Коршак - Генеза 2011 - Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти

Головна увага приділяється висвітленню основних понять і законів електродинаміки, хвильової і квантової оптики, атомної і ядерної фізики відповідно до програми рівня стандарту. Додатковий матеріал (для тих, хто зацікавиться фізикою або складатиме ЗНО з фізики); приклади розв’язування задач і вправи для самостійної роботи учнів; інструкції до лабораторних робіт та описи фізичних демонстрацій, ілюстрації; прикладні застосування фізики в техніці і сучасних технологічних процесах сприятимуть навчанню і формуванню знань та експериментальних умінь учнів. Структура та наповнення підручника дають змогу легко зорієнтуватись у його змісті і використовувати навчальну книгу як учителю для організації навчального процесу, так і учневі для самостійного оволодіння навчальним матеріалом.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити