Підручники з літературного читання 4 клас

Літературне читання

Підручник Літературне читання 4 клас з навчанням російською мовою - Н. В. Гавріш - Генеза 2015 - Підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти

Основан на принципах современной методики. Тексты для чтения, иллюстративный материал соответствуют возрасту, интересам, жизненному опыту учащихся, расширяют кругозор учащихся, способствуют формированию современной картины мира. Вопросы и задания к текстам направлены на развитие речи, логического и абстрактного мышления. Реализованы межпредметные связи.

Підручник Літературне читання 4 клас з навчанням російською мовою - О. В. Джежелей - Ранок 2015 - Підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти

Данный учебник завершает систему учебников по литературному чтению для начальной школы.
Содержание и построение учебника отвечает требованиям государственной программы для четвертого года обучения. Учебник универсален и может быть включен в процесс обучения четвероклассников, даже если ранее учащиеся обучались по другим учебным комплектам.
В учебнике предусмотрено системное формирование читательских умений. Учебное чтение составляют произведения классической детской литературы, предусмотрен выход на свободное чтение по интересам. Полностью реализовано жанрово-видовое разнообразие произведений, прослежены прямые связи с украинской и зарубежной литературой как неотъемлемой части круга детского чтения. Особо выделен раздел, определяющий формирование приемов самостоятельного чтения.

Підручник Літературне читання 4 клас - М. В. Коченгіна - Ранок 2015 - Підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти

Підручник розроблено відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти та чинної державної програми з літературного читання.
Особливістю підручника є його насиченість високохудожніми творами дитячої літератури та оригінальний навчально-методичний апарат (система умовних позначок, запитання та завдання різного рівня складності, літературознавчі поняття та терміни, наочний та ілюстративний матеріал), який надає можливість використовувати в навчально-виховному процесі не тільки методи власно літературного розвитку молодших школярів, а й ігрові прийоми навчання. Змістом підручника передбачено проведення різних видів уроків літературного читання.

Підручник Літературне читання 4 клас з навчанням російською мовою - М. В. Коченгіна - Ранок 2015 - Підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти

Підручник розроблено відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти та чинної державної програми з літературного читання.
Особливістю підручника є його насиченість високохудожніми творами української дитячої літератури та оригінальний навчально-методичний апарат (система умовних позначок, запитання та завдання різного рівня складності, літературознавчі поняття та терміни, наочний та ілюстративний матеріал, інтернет-підтримка), який надає можливість використовувати в навчально-виховному процесі не тільки методи власно літературного розвитку молодших школярів, а й ігрові прийоми навчання. Добір художніх текстів також здійснено з урахуванням того, що читацька компетентність в учнів формується й на уроках літературного читання російською мовою. У підручнику також реалізовано принципи транспозиції та інтерференції.
Змістом підручника передбачено проведення різних видів уроків літературного читання.

Підручник Літературне читання 4 клас, навчальний посібник - О. Я. Савченко - Освіта 2015 - Підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти

Навчальний посібник із літературного читання містить твори різних жанрів і тем. До них розроблена система розвивальних завдань і запитань, яка доповнює зміст підручника.
Книга знайомить читачів із найкращими творами дитячої літератури, розширює та поглиблює знання про життя і творчість їхніх авторів, заохочує до самостійного читання і творчості.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити