Організація транспортних подорожей і перевезень туристів

Розділ 1. МІСЦЕ ТРАНСПОРТУ В ІНФРАСТРУКТУРІ ТУРИЗМУ

 

1.1. Характеристика транспорту і транспортних систем

 

Слово «транспорт» походить від латинського «transportare» - перевозити, переміщати і означає, по-перше, галузь матеріального виробництва, зайняту здійсненням перевезень пасажирів і вантажів, а, по-друге, засоби пересування, що використовуються туристами, за допомогою яких можна дістатися до туристського центру [30, с. 313].

У більш широкому трактуванні транспорт визначається як сукупність засобів пересування, шляхів сполучення, засобів управління і зв’язку, а також різних технічних пристроїв, механізмів і споруд, що забезпечують їх роботу.

Засоби пересування включають пересувний склад різних видів транспорту — автомобілі, локомотиви, вагони, судна, літаки, вертольоти і т.д.

Шляхи сполучення — це автомобільні дороги, залізничні і водні колії, повітряні лінії, монорельсові і канатні дороги, спеціально обладнані для руху рухомого складу і переміщення вантажів і пасажирів.

Споруди - гаражі, стоянки, автобази, депо, станції технічного обслуговування, ремонтні майстерні, пасажирські станції, вокзали, аеропорти, пристані.

Транспортна мережа - сукупність шляхів сполучення всіх видів транспорту. Транспортну мережу прийнято розділяти на мережу магістральних ліній і низову мережу.

Мережа магістральних ліній складається з шляхів сполучення великої протяжності, дозволяючи забезпечити прискорену доставку великих об’ємів вантажів і пасажирів на великі відстані.

Низова транспортна мережа створює можливість організувати регулярні перевезення вантажів і пасажирів при транспортному обслуговуванні населення і підприємств.

Транспорт не створює нового продукту у вигляді якої-небудь речі або предмету. Продукцією транспорту є процес переміщення пасажирів і вантажів в часі і просторі. Нематеріальна форма транспортної продукції відображається і на її споживанні: процес споживання продукції на транспорті співпадає в часі і просторі з процесом її виробництва, тобто корисний ефект транспорту можна споживати лише під час руху транспортних засобів.

Транспорт вважається складовою загальної інфраструктури туризму, до якої входить сукупність галузей і закладів, які організують та обслуговують інструкцію туризму, туристичну діяльність в цілому [30, с. 152]. Взаємозв’язок транспорту і сфери туризму виявляється через надання транспортними компаніями різноманітних послуг з організації перевезень туристів і виконання програми турів.

Всесвітня туристична організація (UNWТО) розробила міжнародну класифікацію засобів транспорту, яку рекомендує застосовувати як для внутрішнього, так і для міжнародного туризму. У рамках даної класифікації поділ на види транспорту для туризму здійснено у відповідності з використанням природного середовища планети. Класифікація ІЛЧ\\ГГО складається з двох рівнів — категорії (вид транспорту) і розряду, під яким розуміється конкретний спосіб, що використовує турист для свого подорожування (таблиця 1.1).

 

Таблиця 1.1

Категорії і розряд транспортних засобів [29, с. 51]

 

Категорії

Розряди

1. Повітряний транспорт

1.1. Рейси за розкладом

1.2. Рейси поза розкладом

1.3. Інші повітряні перевезення

2. Водний транспорт

2.1. Пасажирські лінії і пароми

2.2. Круїзи

 

2.3. Інші

3. Сухопутний транспорт

3.1. Залізничний транспорт

3.2. Міжміські і міські автобуси і інший громадський транспорт

3.3. Приватні автомашини місткістю до 8 чоловік

3.4. Прокат автомашин

3.5. Інші засоби сухопутного транспорту

 

За категоріями транспорт поділяється на повітряний, водний і сухопутний.

На повітряному транспорті існують: авіаційні рейси, які здійснюються за розкладом повітряних пасажирських перевезень за усталеними маршрутами; рейси поза розкладом (в основному чартерні та інші, що не підпорядковуються розкладу повітряних пасажирських перевезень), а також оренда повітряних апаратів з екіпажем. При цьому під чартером розуміється будь-який пасажирський транспортний засіб (повітряний, морський, річковий, автомобільний), який повністю орендується у перевізника туристичною фірмою для перевезення туристів.

Водний транспорт включає морський і каботажний, а також внутрішній водний транспорт. На морському транспорті особливий інтерес представляють круїзні судна Основний упор при організації круїзів робиться на отриманні позитивних емоцій від перебування туристів на борту судна, а не від швидкості його пересування за маршрутом. В окремих випадках для залучення туристів використовуються також паромні судна, які перевозять не тільки туристів, а й їхні автомобілі.

Сухопутний транспорт поділяється на залізничний, автобусний і автомобільний (місткістю до 8 людей). Рух сухопутного транспорту підпорядковується розкладу регулярних перевезень, однак перевезення можуть здійснюватись і поза розкладом. До таких перевезень відносяться спеціальні туристичні подорожі, чартерні або екскурсійні автобусні поїздки. Існує також і спеціалізований автотранспорт, який перевозить туристів за маршрутами аеропорт — місто, вокзал — місто (трансфер). Поширеним є прокат транспортних засобів у країні перебування туристів.

Види транспорту дуже різняться за своїми характеристиками. Кожен з них має як безсумнівні переваги, так і очевидні недоліки, що і необхідно враховувати при виборі транспортних засобів для подорожування. В таблиці 1.2 показана привабливість основних транспортних засобів для міжнародних туристичних подорожей.

 

Таблиця 1.2

Оцінка привабливості основних транспортних засобів для міжнародних туристичних подорожей за десятибальною шкалою [33, с. 266]

 

Критерії оцінки

Види транспортних засобів

Річкові судна

Морські судна

Заліз­ничні

вагони

Авто­буси

Легкові

авто­мобілі

Літаки

1. Безпека руху

7

5

6

4

5

7

2. Екологічна безпека

6

6

7

5

6

8

3. Вартість перевезення

8

6

9

8

2

1

4. Експлуатаційна швидкість

1

2

6

4

6

10

5. Мобільність

1

1

1

8

10

5

6. Можливість зупинки на шляху прямування за бажанням туристів

2

1

1

8

10

1

7. Можливість довготривалого життєзабезпечення в дорозі

8

10

5

3

2

5

8. Ємність

7

10

6

4

1

7

9. Питомі капіталовитрати

2

1

5

8

10

2

10. Рівень комфорту

8

10

2

4

6

6

Всього балів

50

52

48

56

58

52

 

При виборі засобів пересування керуються відстанню, а при вибору типу транспортного засобу — його комфортністю (швидкість, місткість, зручності). В пасажирських перевезеннях на далекі відстані домінує повітряний транспорт. У перевезеннях на короткі відстані найбільшою популярністю користується автомобільний транспорт, що стимулюється як зростаючою автомобілізацією населення, так і технологічними змінами в автомобілебудуванні в бік збільшення швидкості, комфортності та зменшення енергомісткості. У внутрішньоконтинентальних перевезеннях пасажирів автомобільний транспорт переважив залізничний [24, с. 229].

Туризм повністю залежить від транспорту, його безпеки, швидкості та зручностей, які надаються туристу під час його подорожування. Розуміння основ взаємовідносин з транспортними організаціями, правил взаємодії з ними у питаннях забезпечення безпеки туристів, обслуговування, використання певних знижок і пільг при продажі транспортних послуг має важливе значення як для туристів, так і для організаторів подорожей Розвиток туризму стримується тим, що транспортні системи у ряді країн не відповідають світовим стандартам за зручністю, ефективністю і безпекою, а транспортні проекти спрямовані на побудову нових аеропортів, автомобільних і залізних доріг потребують для своєї реалізації величезних інвестицій і часу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити