Організація транспортних подорожей і перевезень туристів

Список використаної літератури

 

1. Про транспорт: Закон України від 10 листопада 1994 р. № 232/94-ВР.

2. Про залізничний транспорт: Закон України від 4 липня 1996 р. № 273/96-ВР.

3. Про автомобільний транспорт: Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2344-ІІІ.

4. Повітряний Кодекс України Український інформаційно-правовий центр. - К.: «Форум» IV 8/2002. - 154 с.

5. Кодекс торговельного мореплавства У країни Український інформаційно-правовий центр. - К.: «Форум» IV 10/2004. - 168 с.

6. Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу і пошти залізничним транспортом України. - К.: Вид. Міністерства транспорту України, 2007.

7. Аріон О.В. Організація транспортного обслуговування туристів: Навчальний посібник. - К.: Альтерпрес, 2008. - 192 с.

8. Биржаков М.Б., Никифоров В.И. Индустриал туризма: Перевозки. - СПб.: Изд-ий дом Герда, 2001. - 400 с.

9. Биржаков М.Б. и др. Автобусные туры. Справ. «Туристские фирмы». Вып. 14. - СПб.: ОЛБИС, 1997. - 43-77 с.

10. Биржаков М.Б. и др. Железнодорожные туры. Справ. «Туристские фирмы». Вып. 16. - СПб.: ОЛБИС, 1998.-69-118 с.

11. Биржаков М.Б. и др. Речные круизы. Справ. «Туристские фирмы». Вып. 11,- СПб.: ОЛБИС, 1996. - 69-85 с.

12. Бутко И.И., Ситников В.А. Транспортное обслуживание туризма: Учебное пособие (Серия «Туризм и сервис»). - М.: ИКЦ «МарТ, Ростов н/Дону Издательский центр «МарТ», 2006. - 336 с.

13. Галасюк С.С., Ободовська К.І. Взаємозв’язок розвитку транспорту і туризму. - Науковий вісний. ОДЕУ. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. - Наука: економіка, політологія, історія. - 2008. - № 18 (86).

14. Георгиев A., Василева М. Туроператорска, агентска и транспортна дейности в туризма. - София: Паралакс, 2000. - 216 с.

15. Герасименко В.Г. Основы туристического бизнеса. Учебное пособие. - Одесса: Черноморье, 1997. - 160 с.

16. Гуляев В.Г. Туристские перевозки. - М.: Финансы и статистика, 1998. — 367 с.

17. Гуляев В.Г. Организация туристских перевозок. — М.: Финансы и статистика, 2003. - 512 с.

18. Зеркалов Д.В. Транспорт Україна Довідник. У двох книгах. Книга перша. - К.: Основа, 2002. - 416 с.

19. Ильина Е.Н. Менеджмент транспортных услуг. - М.: РМАТ, 1997. - 173 с.

20. Ильина Е.Н. Транспортные перевозки в туристическом бизнесе. Учебное пособие. - Саратов, 2003. - 160 с.

21. Класифікаційні вимоги до автобусів, які виконують міжміські, міжобласні та міжнародні перевезення пасажирів // «Новини турбізнесу», 2004. - № 7 (квітень).

22. Кусков A.C., Одинцова Т.Н., Понукалина О.В. Менеджмент транспортных услуг. Железнодорожные и воздушные перевозки. Речные и морские круизы. Учебное пособие. - Саратов, 2003. - 460 с.

23. Кусков A.C., Понукалина О.В. Менеджмент транспортных услуг: туризм. Учебное пособие. - М.: Р. Консульт, 2004. - 448 с.

24. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). - 3-є вид., перероб. та доп. - K.: «Альтерпрес», 2005. - 436 с.

25. Любіцева О.О., Бабарицька В.К. Туризмознавство: вступ до фаху: підручник. — K.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. - 335 с.

26. Нешков М. Пътнически агенции и транспорт в туризма. Варна: Издательство «Наука и экономика», 2007. - 240 с.

27. Осипова О.Я. Транспортное обслуживание туристов. Учебное пособие. — М.: Издательский центр «Академия», 2006. - 384 с.

28. Сапрунова В.Б. Туризм: Эволюция, структура, маркетинг. - М.: «Ось-89», 1997.- 160 с.

29. Сенин B.C. Организация международного туризма. Учебник. — М.: Финансы и статистика, 2001. - 400 с.

30. Смолій В.A., Федорченко В.К., Цибух B.I. Енциклопедичний словник- довідник з туризму. За загальною ред. В.К. Федорченка - К.: Видавничий Дім «Слово», 2006. - 372 с.

31. Стогар В.П., Федотова И.С. Коммерческая деятельность на воздушном транспорте. Учебное пособие. - М.: Транспорт, 1990. - 224 с.

32. Уокер Джон. Введение в гостеприимство: Учебник / Пер. с англ. - М.: ЮНИТИ, 1999.- 463 с.

33. Школа І.М. та ін. Менеджмент туристичної індустрії: Навчальний посібник. За ред. проф. І.М. Школи. - Чернівці, 2003. - 596 с.

34. Экономика и организация туризма. Международный туризм / E.Л. Драчева, Ю.В. Забаев, Д.К. Исмаев и др.; под ред. М.А. Рябовой, Ю.В. Забаева, E.Л. Драчевой. - М.: КНОРУС, 2005. - 576 с.Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити