Організація транспортних подорожей і перевезень туристів

Розділ 1. МІСЦЕ ТРАНСПОРТУ В ІНФРАСТРУКТУРІ ТУРИЗМУ

 

1.3. Туристичний транспорт - визначення і змістовна характеристика

 

Перевезення туристів можуть здійснюватись різними способами:

1. Власними транспортними засобами туристів.

2. Пасажирським транспортом загального користування.

3. Спеціалізованим туристичним транспортом.

У першому випадку суб’єктом і об’єктом транспортної послуги є сам турист, він же бере на себе турботу про організацію своєї поїздки. У другому — перевозки здійснюють транспортні організації, які знаходяться поза системою туризму, ознак свої послуги вони надають як учасники туристичного процесу. Споживачами цих послуг можуть бути у рівному ступеню як особи, що подорожують не з туристичними цілями, так і фірми, які організують туристичні поїздки. Третій спосіб перевезень туристів у найбільшій мірі наближає транспорт до туристичної діяльності. В науковій літературі з туристичної проблематики навіть з’явився термін «туристичний транспорт». Він впроваджується у наукову термінологію у 50-х роках XX сторіччя, коли туристичні подорожі перетворюються у масове явище та зростає їх значення в розвитку суспільства. При цьому деякі фахівці, розглядаючи взаємовідносини туризму і транспорту, відводять туристичному транспорту самостійне місце у системі пасажирського транспорту у зв’язку з тим значенням, що він має у туристичному процесі.

Перший теоретичний досвід відділення туристичного транспорту від пасажирського належить швейцарському професорові Walter Hunzicher. Його ідея отримала подальший розвиток у дослідженнях професора Claud Kaspar, який вдосконалив схему W. Hunzicher. На рисунку 1.1 у схематичному вигляді наведена логіка міркувань зазначених вчених, щодо виокремлення туристичного транспорту у відособлений і специфічний вид транспорту.

 

 

Рис. 1.1. Взаємодія між туризмом і пасажирським транспортом [26]

 

Вірне і точне визначення поняття «туристичний транспорт» утруднюється перш за все тим, що пасажирський транспорт загального користування одночасно здійснює перевезення як туристів, так і звичайних пасажирів. Крім того, люди як об’єкти пасажирських перевезень формально не підлягають будь-якому розмежуванню — і турист, і звичайний пасажир споживають однакові транспортні послуги. Різниця є тільки в мотиві споживання, що найчастіше залишається непомітним, тому що не має зовнішнього прояву. Він стосується лише об’єкта перевезення, тобто певної людини, а для суб’єкта транспортної діяльності мотив поїздки не має істотного значення.

Однак, незважаючи на достатньо складний зміст, поняття «туристичний транспорт» можна визначити як: спеціалізований і самостійно відокремлений вид пасажирського транспорту, призначений тільки для обслуговування туристів при їх подорожах або перебуванні поза місцем постійного місця проживання. У змістовні рамки туристичного транспорту можна включати: підприємства спеціалізованого туристичного автотранспорту; чартерні авіакомпанії; туристичні фірми, що мають власний транспорт.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити