ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

ПЕРЕДМОВА

 

У будь-якій демократичній країні кожна особа має не тільки право на плекання рідної мови, а й обов’язок утверджувати її в усіх сферах функціонування. Усі мають усвідомлювати, що вільне володіння українською мовою є невід’ємним чинником поваги до власного народу.

Висока культура ділового писемного й усного мовлення, добре знання і чуття державної мови, вміння правильно користуватися всіма засобами ділової української мови - найкраща рекомендація для кожної особи в її громадській діяльності й повсякденному житті.

Писемне й усне спілкування в державному управлінні, у ділових відносинах між організаціями, підприємствами, установами тощо ведеться українською мовою. Теоретичний матеріал посібника допоможе слухачам, студентам, державним службовцям, діловим особам засвоїти основні лексичні, граматичні й стилістичні норми офіційно-ділового стилю, уникнути найпоширеніших помилок у діловому мовленні. Адже культура мовлення починається із самоусвідомлення людини як мовної особистості і залежить від знання мовної системи.

Усім, хто хоче вдосконалити рівень володіння діловою українською мовою, важливо знати поняття ділового мовленнєвого етикету (в посібнику подаються елементи телефонної розмови, переклад “етикетних” слів, кліше і словосполучень з російської мови на українську).

До складу посібника увійшли 7 розділів з підрозділами, які містять теоретичний матеріал з лексикології, морфології, синтаксису ділової мови, реквізити документів.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити