ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Розділ 2. Лексичні норми ділової мови

 

Ключові слова:

 • синоніми,
 • антоніми,
 • пароніми,
 • книжні слова,
 • іншомовні слова,
 • терміни,
 • професіоналізми,
 • сталі вирази,
 • кліше,
 • графічні скорочення,
 • абревіатури.

 

Лексичні норми ділової мови - це правильне слововживання, вдалий підбір необхідних слів із синонімічного ряду, розмежування паронімів, доцільне використання слів іншомовного походження.

 

Синоніми, антоніми, омоніми, пароніми в діловому мовленні

 

Синоніми

 

Синоніми (від грец. “однойменний”) - слова, що мають спільне, близьке або тотожне значення, але відрізняються відтінками значень чи стилістичними забарвленнями._____________________________

Кілька синонімів утворюють синонімічний ряд. Домінанта - стрижневе, або опорне слово, що виражає найзагальніші значення й не має стилістичних відтінків. У діловій сфері, зазвичай, функціонують домінанти, оскільки вони є стилістично нейтральними і мають пряме значення.

 

Види синонімів

 

Лексичні

Подібні або тотожні за значенням слова. Це може бути власне й запозичене слово. В одному контексті не можна вживати обидва слова. Перевага віддається не запозиченим, а питомим словам.

Абсолютні синоніми: аргумент - доказ, кредит - позика, діловодство - справочинство.

Слова абетка, алфавіт, азбука — тотожні терміни-синоніми, які мають різне походження. Абетка — від назв перших літер а і бе, алфавіт - від назв грецьких літер альфа й віта, азбука - від назв давньоруських літер аз і буки.

Ідеографічні (значеннєві)

Передають різні (значеннєві) відтінки того самого поняття.

Говорити — виступати, проголошувати, розмовляти.

Стилістичні

Мають різне стилістичне забарвлення. Стилістично забарвлені слова синонімічного ряду в діловому мовленні не використовуються.

Говорити - базікати, патякати.

Морфологічні

Варіантні форми, що передають одне й те саме поняття.

Давальний відмінок іменників чоловічого роду другої відміни: ректорові - ректору, завідувачеві - завідувачу, начальникові - начальнику, слухачеві - слухачу, службовцеві - службовцю.

Синтаксичні

граматично різні конструкції, що виражають одну й ту саму думку. Ними можуть бути сполучникові і безсполучникові речення; речення з відокремленими членами, вираженими дієприкметниковими або дієприслівниковими зворотами, і речення з підрядними частинами.

Кабінету Міністрів України вирішити в місячний строк питання, пов’язані з утворенням Агентства з питань спеціальних (вільних) економічних зон; Кабінету Міністрів України вирішити в місячний строк питання, що пов’язані з утворенням Агентства з питань спеціальних (вільних) економічних зон.

 

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити