ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Розділ 2. Лексичні норми ділової мови

 

Синоніми, антоніми, омоніми, пароніми в діловому мовленні

 

Приклади вживання паронімів

 

(Див.: Культура української мови: Довід. - С. 14)

 

Економічний

Економний

Слово економічний вживається стосовно понять, пов’язаних з економікою - суспільно-виробничими відносинами, господарською і фінансовою діяльністю: економічні системи, економічна стратегія, економічний потенціал, економічний прогрес, економічний район, економічне життя.

Слово економічний співвідноситься зі словами економія, економити і тому має інше значення - “який бережливо, ощадливо витрачає що-небудь”, сприяє економії: економні рухи, економні витрати.

 

Комунікабельний

Комунікаційний

Комунікативний

Слово комунікабельний функціонує у засобах масової інформації та художній літературі, служить для характеристики людини, з якою легко спілкуватися, мати ділові стосунки, яка легко встановлює контакти і зв’язки: комунікабельна людина.

Прикметник комунікаційний має значення “який стосується комунікації - шляхів сполучення, транспорту, ліній зв’язку тощо”: комунікаційні труби.

Прикметник комунікативний означає “який стосується комунікації як спілкування, інформації”: комунікативна функція мовлення.

 

Особистий

Особовий

Особистий - це індивідуальний, такий, що стосується окремої особи, належний особі: особиста власність, особиста думка, особисте життя.

Слово особовий - такий, що стосується особи взагалі, багатьох осіб: особовий склад, особова справа (у відділі кадрів). Цей прикметник вживається як граматичний термін: особове дієслово, особовий займенник тощо.

 

Тактовний

Тактичний

Тактовний - той, що володіє почуттям міри, такту (утворений від іменника такт - “почуття міри, що підказує правильне розуміння або оцінку явищ дійсності”): тактовна людина.

Прикметник тактичний утворений від іменника тактика у значенні “сукупність прийомів, методів або способів, що використовуються в політиці, спорті, для досягнення мети або на війні для проведення певної бойової операції”: тактичні міркування, тактичні прийоми.

 

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити