ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Розділ 3. Граматична парадигма самостійних частин мови в ділових паперах

3.1. Іменник

 

Відміни іменників

 

До першої відміни належать іменники жіночого, чоловічого і спільного родів, які в називному відмінку однини мають закінчення -а(-я): голова, сирота, Микола.

До другої відміни належать:

а) іменники чоловічого роду, які в називному відмінку однини мають нульове закінчення і закінчення -о: ректор, завідувач, дощ, день, наказ, батько;

б) іменники середнього роду із закінченнями -о, -е, -а(-я), крім тих, у яких при відмінюванні з’являються суфікси -ат-(-ят-), -ен-: село - села, життя - життю, поле - поля, читання - читань.

До третьої відміни належать іменники жіночого роду, які в називному відмінку однини мають нульове закінчення й іменник мати: радість, незалежність, ніч.

До четвертої відміни належать іменники середнього роду, у яких при відмінюванні з’являються суфікси -ат- (-ят-), -ен-: теля - теляти, лоша - лошати, коліща - коліщати, ім’я - імені.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити