ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Розділ 3. Граматична парадигма самостійних частин мови в ділових паперах

3.1. Іменник

 

Звертання

 

У діловій сфері форми кличного відмінка, утворені від іменників чоловічого і жіночого роду - назв осіб, використовуються у звертаннях у писемному й усному мовленні.

Щоб не виникало труднощів у процесі написання запрошень, вітань, оголошень, а також в усному діловому мовленні, пропонуємо таблицю:

Орфографічні закінчення іменників у кличному відмінку

 

О

Е

Є

У

Ю

1 відміна

тверда група

голово

колего

Ірино

Миколо

м’яка група (крім Й)

земле

Ілле

3 основою на Й

Лідіє

Маріє

Наталіє

 

м’яка група

пестливі (у побуті)

матусю

Валю

Костю

2 відміна

 

тверда група

міністре

ректоре

пане

президенте

Павле

Федоре

 

тверда група

начальнику

сину

імена з кінцевими Г, К,Х

Олегу

Марку

Генріху

м’яка група

Андрію

Сергію

лікарю

секретарю

 

іменники мішаної групи з основою на

Ж, Ш, ДЖ

стороже

Манодже

Джордже

 

деякі іменники мішаної групи з основою на шиплячий (крім Ж) викладачу завідувачу слухачу

 

3 відміна

 

тверда і м’яка група

Любове

любове

незалежносте

 

 

 

 

У мовознавчій літературі зустрічаються дві форми кличного відмінка іменника Ігор: - Ігоре й Ігорю. Перша форма утворена за аналогією до інших власних імен на -р (наприклад, Вікторе, Володимире). Однак іменник Ігор належить до м’якої групи, тому трапляється форма Ігорю. Оскільки в “Українському правописі” подається форма Ігоре, то її треба вживати в діловому мовленні.

Закінчення кличного відмінка множини збігаються із закінченнями називного відмінка множини: Івани, Федори, Марії, Ірини.

Імена по батькові жіночого роду мають у кличному відмінку закінчення -о, імена по батькові чоловічого роду - закінчення -у: Галино Яківно, Вікторе Івановичу.

Можливі проблеми щодо використання форм відмінків у звертаннях, які складаються з кількох назв. Рекомендується запам’ятати:

- у звертаннях, які складаються з двох власних назв або із загальної назви та імені, обидва слова мають форму кличного відмінка: добродію Сергію, друже Андрію, колего Дмитре, пане Володимире, Юлію Івановичу, Ірино Богданівно;

- у звертаннях, які складаються із загальної назви й прізвища, форму кличного відмінка має загальна назва, а прізвище вживається у формі називного відмінка: добродійко Волошина, пане Максимчук;

- у звертаннях, які складаються із двох загальних назв, форму кличного відмінка обов’язково має перше слово, а друге може вживатися у формі як називного, так і кличного відмінка: пане службовцю (службовець).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити