ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Розділ 3. Граматична парадигма самостійних частин мови в ділових паперах

3.3. Числівник

 

Числівники як компоненти складних іменників і прикметників

 

Числівник один у складних словах має форму одно-

одногрупник, однолюб

Дво-, три-, чотири- виступають у словах, другий компонент яких починається на приголосний

двокімнатний,

триповерховий,

чотиритомний

Двох-, трьох-, чотирьох- сполучаються з основами, що починаються на голосний

двохелементний,

трьохактний

Форми родового відмінка вживаються у прикметниках, що закінчуються на -тисячний, -мільйонний, -мільярдний, а

також словах, компонентом яких є складений числівник

двохтисячний,

трьохтисячний,

шестимільйонний,

двохмільярдний,

трьохтисячоріччя,

тридцятип’ятирічний

Числівники п’ять - десять, числівники на -дцять і -десят у складі іменників і прикметників мають форму родового відмінка (із закінченням -и)

семигодинний,

восьмилітровий,

двадцятиметровий,

шістдесятиметровий

Числівники дев’яносто, сто в складних словах зберігають форму Н.в.

сторічний,

дев’яностометровий

Числівники сорок, двісті - дев’ятсот виступають у складних словах у формі Р.в.

сорокаріччя,

трьохсотлітній

Числівник тисяча входить до складу іменників і прикметників у формі тисячо-

тисячолітній

 

Переклад слів з російської мови на українську

 

во-первых

по-перше, раз

во-вторых

по-друге, удруге

во-первых, вы обязаны,

раз, що ви зобов’язані,

а во-вторых...

а друге (по-друге)...

много

багато

несколько

кілька, декілька

сколько раз

скільки раз, скільки разів

сколько следует

скільки належить

 

 

Російський варіант

Суржиковий варіант

Український варіант

в семьдесят седьмом году

в сємсят сьомому році

у сімдесят сьомому році

восемьдесят

вісімсят

вісімдесят

двенадцатого мая

двєнадцятого травня

дванадцятого травня

двухсот

двухсот

двохсот

восьмидесяти

восьмидесята

вісімдесяти

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити