ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Розділ 3. Граматична парадигма самостійних частин мови в ділових паперах

3.4. Займенник

 

Займенник - це самостійна частина мови, яка вказує на предмети, ознаки і кількість, але не називає їх.

Інше визначення займенника

Займенник - це частина мови, яка узагальнено вказує на предмети, ознаки або кількість, не називаючи їх.

У процесі мовлення значення займенників конкретизується через контекст.

Адміністративна система залишається в цілому малорезультативною, вона еклектично поєднує як інститути, що дісталися у спадок від минулої доби, так і нові інститути, що сформувалися у незалежній Україні.

Внаслідок цього адміністративний апарат є структурно недосконалим, громіздким і відірваним від людей, їх життєвих потреб і інтересів.

Займенники я, ти, хто узагальнено вказують на особу мовця (я), на того, до кого звертається мовець (ти), на особу, про яку запитують (хто), а конкретне значення виражається іменниками , що є назвами осіб.

 

Відмінювання займенників

 

1. Відмінювання особових займенників: я, ти, ми, ви.

 

Н.

я

ти

ми

ви

Р.

мене

тебе

нас

вас

Д.

мені

тобі

нам

вам

3.

мене

тебе

нас

вас

О.

мною

тобою

нами

вами

М.

на мені

на тобі

на нас

на вас

 

2. Відмінювання особово-вказівних займенників: він, воно, вона, вони.

 

Н.

він, воно

вона

вони

Р.

його, нього

її

їх, них

Д.

йому

їй

їм

3.

його, нього

її

їх, них

О.

ним

нею

ними

М.

на ньому (на нім)

на ній

на них

 

3. Зворотний займенник себе відмінюється як особовий займенник ти, починаючи з родового відмінка:

 

Р.

себе

Д.

собі

3.

себе

О.

собою

М.

на собі

 

4. Відмінювання вказівних займенників:

 

Н.

цей

Щ

Р.

цього

цих

Д.

цьому

цим

3.

як Н. або Р.

як Н. або Р.

О.

цим

цими

М.

на цьому (на цім)

на цих

 

Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність (Конституція України. - Ст. 35).

5. Відмінювання присвійних займенників

 

Н.

мій

мої

Р.

мого

моїх

Д.

моєму

моїм

3.

як Н. або Р.

як Н. або Р.

О.

моїм

моїми

М.

на моєму (на моїм)

на моїх

 

6. Відмінювання означальних займенників

 

Н.

все (усе)

всі (усі)

Р.

всього

всіх

Д.

всьому

всім

3.

як Н. або Р.

як Н. або Р.

О.

всім

всіма

М.

на всьому (на всім)

на всіх

 

Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах (Конституція України. - Ст. 21).

Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування (Там само. - Ст. 49).

Кожна людина має невід’ємне право на життя.

Кожен має право на повагу його гідності (Там само. - Ст. 27, 28).

7. Питально-відносні займенники

 

Н.

хто

чий

скільки

Р.

кого

чийого

скількох

Д.

кому

чийому, чиєму

скільком

3.

кого

як Н. або Р.

як Н. або Р.

О.

ким

чиїм

скількома

М.

на кому

на чиєму

на скількох

 

(на кім)

(на чиїм)

 

 

Розмовний варіант

Нормативний варіант

у скільки годин?

о котрій годині?

скільки годин?

котра година?

 

8. Заперечні і неозначені займенники змінюються за типами відмінювання питально-відносних займенників: ніхто — як хто, нічий - як чий тощо.

У відмінкових формах заперечних займенників з прийменником усі складові частини його пишуться окремо, наприклад: ніхто, нікого, але ні до кого; ніким, але ні з ким; ні на кому; ніякий, ніякого, але ні з якого; ніяким, але ні з яким, ні на кому.

Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.

Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам (Там само. - Ст. 28).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити