ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Розділ 3. Граматична парадигма самостійних частин мови в ділових паперах

3.5. Дієслово

 

Дієприкметники, їх творення і вживання

 

Дієприкметник - це особлива форма дієслова, яка називає ознаку предмета за дією

 

Розмовний варіант

Нормативний варіант

навчаючий сина батько

батько, який навчає сина

поважаюча себе особа

особа, яка себе поважає

говорячий промову доповідач

доповідач, який виголошує промову

виконуючий завдання слухач

слухач, який виконує завдання

 

У діловій українській мові назви посад - субстантивовані дієприкметники замінено українськими відповідниками-іменниками:

завідуючий (чим) - завідувач (чого);

командуючий (чим) - командувач (чого);

виконуючий обов’язки - виконувач обов’язків.

Про інші відповідники калькованих форм активних дієприкметників теперішнього часу див. Додаток 3.

Активні дієприкметники теперішнього часу в сучасній українській мові вживаються обмежено, на відміну від російської мови. Ці форми утворюються від основи 3-ої особи множини теперішнього часу перехідних дієслів недоконаного виду за допомогою суфіксів -уч- (-юч-) (від дієслів І дієвідміни), -ач- (яч-) (від дієслів II дієвідміни): ведучий (телепрограми). Відповідниками російських активних дієприкметників теперішнього часу в українській мові є підрядні частини складнопідрядних речень або іменники чи прикметники: проживающий — мешканець; той, хто(який) мешкає; заведующий - завідувач; той, хто (який) завідує.

Активні дієприкметники минулого часу доконаного виду творяться від основи інфінітива неперехідних дієслів доконаного виду за допомогою суфікса -л-: дозрі(ти) - дозрілий, змарні(ти) - змарнілий, мерз(ти) - мерзлий, опа(сти) - опалий, спочи(ти) - спочилий. Суфікс -ну- випадає: засохну(ти) - засохлий, промокну(ти) - промоклий.

 

Розмовний варіант

Нормативний варіант

допомігший

який (що) допоміг

посинівший

посинілий

бувший

колишній

померший

померлий

 

Активні дієприкметники минулого часу з суфіксом -ш-(-вш-) в українській мові не вживаються, а передаються описово.

Особливі труднощі становить пошук відповідників російським дієприкметникам. Прикро, що забуваються українські слова, а вживаються кальковані форми, тому пропонуємо переклади окремих дієприкметників:

колеблющийся коливний

сходящийся збіжний

меняющийся мінливий

исследованный досліджений

исследуемый досліджуваний

употребляемый в(у)живаний

Пасивні дієприкметники мають форму минулого часу, яка утворюється за допомогою суфіксів -н-, -єн-, -т-: завершений, зроблений. Дієслова з основами на -ну- і на -о- можуть утворювати паралельні форми дієприкметників: висунути — висунутий, висунений, повернути — повернутий, повернений.

У пасивних дієприкметниках -н- не подвоюється: зроблений, намальований, зав’язаний, натхнений та ін.

 

Переклад з російської мови на українську

в следующий раз наступного разу

на следующий день на другий, другого дня, наступного дня

следующим выступает далі виступає

вызываются следующие лица викликаються такі особи

следующим образом так, таким чином, у такий спосіб

прошлый минулий

 

Безособова форма на -но, -то

 

Безособова форма на -но, -то є незмінюваною формою дієслова, що твориться від пасивних дієприкметників шляхом заміни закінчення на суфікс -о: написаний — написано, забитий - забито, зроблений - зроблено, розглянутий - розглянуто.

У діловому мовленні вживаються незмінні дієслівні форми на -но, -то замість пасивних дієприкметників, коли є потреба наголосити на дії, а не на ознаці: виконано, запропоновано, реорганізовано, досягнуто, набуто.

Ця форма вживається в ролі головного члена в односкладних безособових реченнях: Постанову прийнято одноголосно. При ній не буває підмета, але є прямий додаток, виражений 3. (чи Р.) відмінком без прийменника: рішення прийнято, звіт заслухано, усі плани розглянуто, помилок не помічено.

Безособова форма виражає дію, минулу недавно: Останнє заняття закінчено, посібники здано. Якщо ж ідеться про давно закінчену або майбутню дію, то додається допоміжне дієслово було або буде: Минулого року було опубліковано посібник. Незабаром буде опубліковано новий посібник.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити