ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Розділ 4. Граматична парадигма службових частин мови в ділових паперах

4.2. Сполучник

 

Сполучник - службова частина мова, що служить для зв’язку слів, членів речення та частин складного речення.

За синтаксичною функцією та значенням сполучники поділяються на такі групи:

 

Сполучники сурядності

Сполучники підрядності

єднальні: і (й), та (у значенні /), також, і... і, ні... ні, як... так і, не тільки... а й

часові: коли, як, поки, доки, відколи, відтоді як, з того часу як, до того як, перед тим як, після того як, перш ніж, поки не

протиставні: а, але, та (у значенні а), зате, проте, однак, все ж

наслідкові: що, так що

розділові: або, чи, або... або, чи... чи, то... то, не то... не то, чи то... чи то

умовні: якщо, якби, коли б, раз, щоб, аби

 

допустові: хоч (хоча), дарма що, незважаючи на те що

 

порівняльні: мов, немов, наче, неначе, ніби, нібито, як, немовби, начебто

 

причинові: бо, тому що, оскільки, через те що, завдяки тому що, у зв’язку з тим що

 

мети: щоб, для того щоб, задля того щоб, аби

 

Уживання сполучників і-й

Уживання сполучника і:

• перед так званими йотованими (є, ї, я, ю)

• на початку речення

• після голосного перед приголосним

• між голосними

Уживання сполучника й:

• між приголосними

• після паузи перед приголосним

• при зіставленні понять

Чергування і-й не відбувається:

• після паузи;

• перед й, є, ї, я, ю ( вага і ємкість);

• при зіставленні і протиставленні (батьки і діти);

• у заголовках (“Господарська і фінансова діяльність облдержадміністрації”).

В одному реченні слід уникати надмірного повторення як сполучника і, так і сполучника та, доречно використовуючи то один, то другий, наприклад:

Надання субвенцій, виділення необхідних ресурсів для виконання програм і проектів та інші витрати, пов’язані зі здійсненням містом столичних функцій.

Припиняти право користування земельними ділянками та іншими природними ресурсами у випадках, передбачених Конституцією і чинним законодавством України.

Для приєднання підрядної причинової частини до головної треба використовувати сполучники бо, тому що, через те що, оскільки, а не так як.

Треба розрізняти складні сполучники щоб, якби й однозначні з ними самостійні слова, що пишуться з частками би, б окремо.

Сполучники зате, проте пишуться разом, а однозвучні з ними займенники з прийменниками за те, про те - окремо.

У діловому мовленні переважно вживаються сполучники: внаслідок того що, завдяки тому що, зважаючи на те що, з того часу як.

 

Російський варіант

Суржиковий варіант

Український варіант

в качестве руководителя

в якості керівника

як керівник

как ни старался

як би не старався

хоч би як старався

какой бы ни был результат

який би результат не був

хоч би який результат був

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити