ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Розділ 4. Граматична парадигма службових частин мови в ділових паперах

4.3. Частка

 

Частка - службова частина мови, яка надає словам чи реченням певного смислового й емоційного відтінку і служить засобом творення слів.

За значенням і функціями частки поділяються на такі групи:

 

частки, що надають смислового відтінку

модальні

формотворчі

словотворчі

вказівні: оце, ось та ін.

стверджувальні: так, аякже та ін.

хай, нехай, най, як, що, би, б

будь-, -небудь, казна-, хтозна-, аби-, де-, -сь, не-, ні-, би, б, же, ж

означальні: справді, точно, якраз, саме, власне

заперечні: ні, ані

 

 

обмежувальні: лише, тільки, хоч, хоча б, навіть, уже, таки

спонукальні: хай, нехай, давай

 

 

підсилювальні: аж, навіть, таки

питальні: невже, чи, хіба

 

 

 

власне модальні: чи, навряд, мовби, ніби, нібито

 

 

 

Переклад словосполучень з російської мови на українську

более-менее більш-менш

в другой раз іншим разом

в конце концов врешті-решт

вместе с тем разом з тим

в общих чертах у загальних рисах

во время під час

в последнее время останнім часом

в случае у разі

в соответствии згідно з

в течение протягом, впродовж (упродовж)

в частности зокрема

в честь на честь

иначе говоря інакше кажучи

короче говоря кількома словами, коротше кажучи

кроме того крім того

к сожалению на жаль

кстати до речі

к тому же до того ж

между прочим між іншим

пожалуйста будь(те) ласка(вий, ва, ві)

по поводу з приводу

правду говоря щоправда, правду кажучи

при случае при нагоді

своевременно на часі, своєчасно

со временем згодом, з часом

согласно згідно з

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити