ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Розділ 5. Синтаксичні структури діловодства

 

Ключові слова:

  • синтаксис,
  • узгодження,
  • керування,
  • вставні слова,
  • вставлені конструкції,
  • просте речення,
  • складне речення.

 

Оформлення бібліографії

 

При оформленні бібліографії керуються такими нормативними документами: ГОСТ 7.1-84. Библиографическое описание документа; ГОСТ 7.1.2-9-3. Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила; ДСТУ 3582-97. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі.

Описуючи книгу, вказують: автора (або авторів), назву, місце, видавництво і рік видання, кількість сторінок (або номер відсилкової сторінки). Наприклад: Антоненко-Давидович БД. Як ми говоримо / Уклад. Я.Б. Тимошенко. - К.: Либідь, 1991. - 256 с.

Причому якщо авторів більше від чотирьох, їх вказують після назви видання, наприклад: Порадник ділової людини. Рос.-укр. слов.-довід. / Уклад. О.М.Хоренга, Ю.С.Комков та ін. -К., 1995.

Описуючи періодичне видання (журнал, газету) вказують: автора, назву статті, назву періодичного видання, рік видання, номер (або місяць і число для газети), відсилкові сторінки (для журналу). Наприклад: Леліков Г. Організаційно-правове вдосконалення державної служби // Вісн. УАДУ. - 1999. - № 4. - С. 13-19.

Під час опису застосовують спеціальні умовні розділові знаки:

// .-,.,;.

Більш детальну інформацію про правила бібліографічного опису видань можна знайти в спеціальній літературі.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити