ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Розділ 5. Синтаксичні структури діловодства

 

Правила оформлення цитат і прямої мови

 

Розділові знаки при цитатах і діалозі

Цитати виділяються лапками. Якщо цитата супроводжується словами автора, то вона оформляється як пряма мова.

Якщо цитата наводиться не повністю, то пропуск позначається крапками: ’’Влада має велику кількість інструментів, якими регулюються різні сфери суспільної життєдіяльності...”, — читаємо в посібнику “Державна політика: аналіз та механізм її впровадження в Україні: Навч. посіб. / Кол. авт.; За заг. ред. В.А. Ребкала, В.В. Тертички. - К.: Вид-во УАДУ, 2000”.

Коли мова діалогічна, то замість лапок уживається тире.

 

Розділові знаки при прямій мові

 

Якщо слова автора стоять перед прямою мовою, то після них ставиться двокрапка, а пряма мова береться в лапки. А: ”П”.

Якщо пряма мова стоїть перед словами автора, то після неї ставиться кома, знак оклику, знак питання, крапки чи тире; слова автора пишуться з малої літери. “П(!) (?) “ - а; “П”, - а.

Якщо слова автора розривають пряму мову, то перед ними ставиться кома, крапки чи тире, а після них - кома й тире, якщо перша частина прямої мови не є закінченим реченням. “П, (...) - а, - п”.

Якщо слова автора розривають пряму мову, то перед ними ставиться кома, знак оклику, знак питання, багатокрапка чи тире.

а після них - крапка й тире; продовження прямої мови - з великої літери, якщо перша частина прямої мови - закінчене речення. “П (!) (?) (...) - а, - П”.

Якщо слова автора всередині прямої мови розпадаються на дві частини, одна з яких стосується першої частини прямої мови, а друга - другої частини прямої мови, то перед другою частиною ставиться двокрапка й тире, а перше слово прямої мови пишеться з великої літери, наприклад: “П, - а. А: - П”.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити