ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Розділ 5. Синтаксичні структури діловодства

 

Відокремлені члени речення

 

Відокремлюються додатки, що мають значення виключення або виділення і починаються словами: крім, окрім, за винятком, зокрема, особливо, наприклад, на відміну від.

Відокремлюються з обох боків комами обставини, виражені дієприслівниками і дієприслівниковими зворотами.

Не відокремлюються, як правило, одиничні дієприслівники, якщо вони вказують на спосіб дії (як? яким способом?). Такі дієприслівники звичайно виражають основну дію в реченні.

Відокремлюються означення, якщо вони стосуються особового займенника я, ти, він та ін. Іноді займенник може бути пропущений.

Відокремлюються поширені узгоджені означення (дієприкметникові або прикметникові), якщо вони стоять після означуваного слова.

Відокремлюються обов’язково два або більше непоширених означення після означуваного іменника лише тоді, коли перед цим словом є вже узгоджене означення.

Відокремлюються означення, відділені від означуваного слова іншими членами речення.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити