ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Розділ 7. Писемне ділове мовлення

 

Ключові слова:

  • текст,
  • документ,
  • реквізит,
  • засоби стандартизації мови,
  • бланк,
  • сторінка.

 

Документ - основний вид писемної ділової мови

Документ (від лат. сіоситепйші - доказ) - це носій інформації.

Документ - це засіб фіксації певним чином на спеціальному матеріалі інформації про події, факти, явища об’єктивної дійсності та розумової діяльності людини.

Документи є засобом засвідчення, доведення певних фактів і мають велике правове значення.

 

 

достовірним

переконливим

належним чином відредагованим і оформленим

Документ має бути

 

містити конкретні й змістовні пропозиції та вказівки

правильно складеним як за формою, так і за змістом

 

Документування інформації здійснюється на основі відповідних законів і постанов органів державної влади, якими визначається організація діловодства і стандартизація документів.

Система документації - сукупність документів, взаємопов’язаних між собою, що взаємодіють і створюють цілісні утворення з певними специфічними рисами.

 

 

Системи

документації

 

банківська

дипломатична

зовнішньоекономічна

юридична

та ін.

Найчисленнішою є система управлінських (адміністративних, загальних) документів.

Управлінська документація служить засобом організації та регулювання процесів управління.

Документи, що функціонують у сфері управління, називаються організаційно-розпорядчими.

 

Групи організаційно-розпорядчих документів

 

Група

Назва документа

організаційні

статути, угоди

розпорядчі

накази, розпорядження, рішення

довідково-інформаційні

листи, факси, доповідні і службові записки, довідки

з кадрових питань

автобіографії, заяви, особові справи

особисті офіційні документи

пропозиції, заяви і скарги громадян

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити