ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Розділ 1. Сучасна українська літературна мова і культура ділового мовлення

 

Офіційно-діловий стиль

 

Офіційно-діловий стиль історично базується на документах доби Київської Русі й адміністрації Великого князівства Литовського, гетьманських канцелярій, юридичних актах міських урядів (XV—XVII ст.). Цей стиль зазнав лексико-граматичного впливу російської канцелярської мови та мови австро-угорських і польських канцелярій. Якщо на російську літературну мову свого часу відчутно вплинула канцелярська сфера, то українська літературна мова ближча до народної.

Традиційно виділяються такі підстилі офіційно-ділового стилю:

 

законодавчий

адміністративно-канцелярський

дипломатичний

закони, укази, статути, постанови

накази, інструкції, розпорядження, довідки, звіти, заяви

міжнародні угоди - конвенції; повідомлення - комюніке; звернення — ноти; протоколи

 

Одностайної думки щодо підстилів офіційно-ділового стилю, на жаль, немає. Так, Н. Непийвода виділяє такі офіційно-ділові тексти: юридичні, управлінські тексти, тексти ділових листів. Поза класифікацією залишилися дипломатичні тексти.

Відповідно до іншого погляду, який запозичено з російської стилістики, виділяють два підстилі:

• офіційно-документальний (мова дипломатії та мова законів);

• побутово-діловий (мова ділових паперів і службове листування). (Хоча складова терміна “побутово” не зовсім вдала, тому що окремо виділяють розмовно-побутовий стиль. І невже мову ділових паперів і службове листування можна класиці кувати як побутово-ділову?)

Офіційно-діловий стиль обслуговує сферу ділових (місцевого, галузевого, державного діловодства) та юридично-правових, виробничо-економічних і дипломатичних відносин.

Офіційно-діловий стиль використовується у процесі спілкування в державно-політичному й економічному житті, законодавстві, адміністративно-господарській діяльності.

Основне призначення офіційно-ділового стилю - регулювати ділові стосунки мовців у державно-правовій і суспільно-виробничій сферах, обслуговувати громадянські потреби людей у типових ситуаціях.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити