ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Розділ 7. Писемне ділове мовлення

 

Текст як основа службового документа

Основний елемент документа - це текст, який має такі ознаки:

 

об’єктивність і достовірність змісту

викладені факти мають відображати справжній стан речей

точність

в документі не допускається подвійне тлумачення слів і висловів

переконливість

текст документа має сприяти прийняттю адресатом пропозиції або виконанню прохань, викладених у документі

нейтральність тону

стилістично нейтральне забарвлення фрази (в усному мовленні) - речення (в писемному мовленні)

повнота інформації

зміст документа має відображати всі обставини справи

максимальна стислість

у документі не допускаються зайві слова та смислові повтори, надмірно довгі міркування не по суті справи

 

Текст документа складається з логічних елементів: вступу, доказу, закінчення.

 

Вступ

підготовка до сприйняття документа (зазначається, з якого приводу укладається документ)

Доказ

суть питання: докази, пояснення, міркування тощо

Закінчення

формулювання мети, заради якої готується документ

 

Складовою частиною управління є діловодство (справочинство).

Діловодство - система документації, документування й організація роботи з документами.

Діловодство охоплює сукупність документів, прийомів, способів і форм роботи з ними. Працівники сфери управління майже 75 % свого робочого часу витрачають на роботу з документами. Щоб уникати проблем, пов’язаних з оформленням документів в управлінській сфері, необхідний єдиний порядок підготовки документів і роботи з ними. Доцільно проводити спеціальні інструктажі, лекційні, практичні чи семінарські заняття. Не завадило б мати інструкції з діловодства, зразки документів, які найчастіше використовуються в практичній діяльності.

 

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити