ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Розділ 7. Писемне ділове мовлення

 

Класифікація документів

 

Ознаки

Класифікація

За найменуванням

*заява;

*лист;

*наказ;

*протокол та ін.

За змістом інформації

*загальні;

*адміністративні;

*спеціалізовані з фінансових, комерційних питань тощо.

За призначенням

*організаційні;

*розпорядчі;

*інформаційні;

*колегіальних органів.

За походженням

*внутрішні;

*зовнішні.

За напрямом

*вхідні;

*вихідні.

За джерелами виникнення

*первинні;

* вторинні.

За формою

*стандартні (типові) мають однакову форму і заповнюються в певній послідовності й за обов’язковими правилами (типові листи, типові інструкції, типові положення);

*індивідуальні (нетипові) документи створюються в кожному конкретному випадку для розв’язання окремих ситуацій.

За технікою відтворення

*рукописні;

*відтворені механічним способом.

За ступенем гласності

*для службового користування (ДСК) таємні; цілком таємні.

За терміном зберігання

*постійного зберігання

*тривалого зберігання (понад 10 років);

*тимчасового зберігання (до 10 років).

За стадіями відтворення

*оригінали;

*копії

(відпуск - це повна копія відправленого оригіналу, яка залишається у відправника; витяг - відтворює частину тексту; дублікат - другий примірник документа, виданий у зв’язку з втратою оригіналу).

За юридичною силою

*справжні документи бувають дійсні, що мають юридичну силу, і недійсні, що втратили юридичну силу;

*підробні - це документи, зміст або реквізити яких не відповідають істинним. Підробка буває:

- матеріальною, де подаються неправильні відомості, робляться виправлення, підчищення;

- інтелектуальною, коли документ готується свідомо неправдивого змісту.

За носієм інформації

*на папері;

*диску;

*фотоплівці;

*магнітній плівці;

*стрічці;

*перфострічці.

За складністю

*прості (односкладні) відображають одне питання, тобто текст документа складається лише із закінчення; складні (двоскладні) висвітлюють кілька питань, тобто текст документа містить інші логічні елементи.

За терміном виконання

*звичайні;

*безстрокові;

*термінові;

*дуже термінові.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити