ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Розділ 7. Писемне ділове мовлення

 

7.1. Організаційні документи

Інструкція

 

Інструкція - це правовий акт, який створюється органами державного управління для встановлення правил, що регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні сторони діяльності та відносини установ, закладів, підприємств, службових осіб.

 

Групи

 

3 техніки безпеки

3 експлуатації

Посадова

 

різного обладнання

 

 

Інструкція затверджується вищими органами або керівниками організацій (чи їх наказом із зазначенням номера та дати видання). На інструкції може бути відмітка про те, що вона є додатком до розпорядчого документа. При затвердженні інструкції розпорядчим документом у ньому встановлюється термін введення інструкції, зазначаються відповідальні виконавці.

Реквізити:

• назва виду документа (інструкція);

• гриф затвердження;

• заголовок до тексту (до нього іноді входить назва документа);

• дата;

• індекс;

• місце видання;

• текст;

• підпис;

• види погодження.

Стиль викладу тексту вказівно-наказовий: “повинен ”, “слід”, “необхідно”, “не дозволено”, “не допускається”. Текст має бути стислим, точним, зрозумілим, оскільки він призначений для постійного користування. Зміст викладається від 2-ї, 3-ї особи, рідше - у безособовій формі.

Інструкція починається розділом “Загальні положення”, в якому розкривається мета її видання, вказується галузь поширення, викладається порядок використання, наводяться відомості загального характеру.

Датою інструкції є дата її затвердження керівником установи.

Найпоширенішими є посадові інструкції.

Посадова інструкція - документи, які визначають організаційно-правове становище працівника у структурному підрозділі, що забезпечує умови для його ефективної праці.

Інструкція пишеться, зазвичай, на бланку.

 

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити