ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Розділ 7. Писемне ділове мовлення

 

7.2. Розпорядчі документи

 

Наказ

 

Наказ - розпорядчий документ, що видається керівником підприємства, організації, установи на правах єдиноначальності і в межах своєї компетенції.

Наказ видають на основі та для виконання законів, постанов і розпоряджень уряду, наказів і директивних вказівок вищих органів.

Текст наказу складається з таких частин:

 

констатаційна

розпорядча

Констатаційна частина містить такі елементи:

* вступ (причина видання наказу);

* доказ (основні факти);

* висновок (мета видання наказу).

Констатаційної частини може не бути, якщо дії, запропоновані до виконання, не потребують ніяких роз’яснень. У наказах із різнопланових питань констатаційної частини теж може не бути, тоді текст складається з параграфів.

Розпорядча частина

позначається словом “Наказую” і складається з пунктів, що поділяються на частини:

* дія;

* термін виконання;

* відповідальність за виконання.

В останньому пункті зазначають осіб, яким доручено контроль за виконанням наказу.

 

Текст повинен мати наказову форму викладу розпорядчої частини (використовується неозначена форма дієслова - інфінітив). Активна форма вживається для вказівки на ініціатора певної дії, події. Якщо більше значення надається факту, то вживається пасивна форма, зокрема безособові дієслівні форми на - но, -то.

Наказ підписує лише перший керівник установи.

Візи на наказі треба розташовувати нижче від підпису керівника.

У кінці кожного пункту зазначається підстава для його складання (доповідна записка, заява тощо).

Список кількох осіб складається в алфавітному порядку.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити