ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Розділ 7. Писемне ділове мовлення

 

7.3. Довідково-інформаційні документи

 

Протокол

 

Протокол - документ колегіальних органів, у якому фіксується місце, час і мета проведення зборів, конференцій, засідань, нарад, обговорень тощо, склад присутніх, зміст доповідей, виступів, що заслухані, та ухвали з обговорених питань.

Протокол укладає офіційна компетентна особа, що засвідчує той чи інший факт.

Групи:

1. Стислі, де фіксуються лише ухвали.

2. Повні, що містять, крім ухвал, виступи доповідачів та інших учасників зборів, нарад, засідань.

3. Стенографічні, де виступи записані дослівно.

Реквізити:

• назва виду документа (протокол);

• порядковий номер протоколу;

• назва зборів, конференції, засідання, наради із зазначенням їх характеру (загальні збори, виробнича нарада, розширена нарада тощо);

• назва підприємства, організації;

• дата, місце проведення зібрання;

• кількісний склад учасників (якщо учасників багато, то досить вказати кількість присутніх і додати до протоколу реєстраційний лист);

• посади, прізвища, ініціали керівників зборів, конференції, наради (голови, секретаря, членів президії);

• порядок денний (питання мають бути сформульовані у називному відмінку);

• текст;

• перелік додатків до протоколу із зазначенням кількості сторінок;

• підписи керівників зборів, конференції, засідання або наради (голови й секретаря).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити