Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Довідник з української мови

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

Склад

Основні правила переносу слів

Склад — частина слова, яка вимовляється одним поштовхом видихуваного повітря: о-сінь, я-блу-ко, бар-ві-нок.

У кожному складі обов´язково є лише один голосний звук, він організовує склад і називається складотворчим. Перед ним і після нього може стояти один і більша кількість приголосних: у-чи-тель, о-же-ледь. У слові стільки складів, скільки голосних звуків, тому слова бувають односкладові (мир, хід), двоскладові (пе-ро, зо-шит), трискладові (пе-ре-дзвін, роз-пис-ка) і багатоскладові (від-ре-мон-ту-ва-ти, ор-га-ні-зо-ву-ва-ти).

Склад, що закінчується на голосний звук, називається відкритим (пе-ре-мо-га, пра-ця), а склад, що закінчується приголосним,— закритим (сіль, май-стер, від-літ).

З поділом слова на склади пов´язані правила переносу слів. Слова з рядка на рядок переносяться переважно так, як у вимові вони діляться на склади: віль-но, пар-та, по-дзво-ни-ти, кар̓ -єр.

Але існує ряд обмежень:

1. Одна буква не залишається в попередньому і не переноситься в наступний рядок, навіть якщо вона позначає склад. Трискладове слово огірок можна перенести тільки так: огі-рок, а такі двоскладові і трискладові слова, як овес, олень, моя, Азія і подібні, не можна ділити для переносу.

2. Не можна розривати дж, дз, якщо вони передають у слові один звук: хо-джу (а не ход-жу), кукуру-дза (а не кукуруд-за), ґу-дзик (а не ґуд-зик). Якщо дж, дз позначають два звуки (на межі префікса і кореня), то їх слід розривати: під-живити, над-земний.

3. Апостроф і м´який знак при переносі не відокремлюються від попередньої літери: бур´-ян (а не бур-´ян), низь-кий (а не низ-ький).

4. Під час переносу не слід відривати від кореня першу літеру, що позначає приголосний звук: при-кріпити (а не прик-ріпити), роз-в´язати (а не розв´-язати).

5. Так само не варто відривати від префікса букву на позначення приголосного, якщо корінь теж починається з приголосного: під-писати (а не пі-дписати), роз-повісти (а не ро-зповісти).

6. При переносі складних слів не можна залишати в попередньому рядку букв попередньої частини, якщо вони не становлять складу: вище-згаданий (а не вищез-гаданий), овоче-сховище (а не овочес-ховище), чорно-бривий (а не чорноб-ривий).

7. Скорочення завжди треба залишати з тими словами, яких вони стосуються: І.Ф. Квітка-Основ´яненко, П. Омельченко, 10 га, б см, 2010 p., 50 т.

загрузка...

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами. Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посилання на сайт, будьте вдячними ми затратили багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2008-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.