Довідник з української мови

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

Прикметник

Написання прізвищ прикметникової форми

1. Російська буква е передається через е:

а) після букв на позначення приголосних: Лермонтов, Некрасов, Воскресенський;

б) у суфіксі -ев- після ц, ж, ч, ш, щ, р: Непринцев, Бестужев, Тютчев, Вахрушева, Гнатищев, Губарев.

2. Російська буква е передається через є:

а) на початку слів: Євтушенко, Єсенін, Єршов;

б) у середині слів після букв на позначення голосних, апострофа і м´якого знака: Санаєв, Одоєвський, Валуєв, Аляб´єв, Прокоф´єв, Власьєв, Ананьєв;

в) у суфіксах -єв, єєв після букв на позначення приголосних, крім ц, ж, ч, ш, щ, р: Голубєв, Туполєв, Тургенєв, Марусєв, Берендєєв, Федосєєв, Менделєєв;

г) у корені, якщо в українському спорідненому слові виступає і, яке не чергується: Бєдний (бідний), Лєсков (ліс), Рєпін (ріпа), Сєров (сірий), але Лебедєв (бо лебідь - лебедя), Каменєв (бо камінь - каменя), Кисельов (бо кисіль - киселю).

3. Російська буква ё передається:

а) сполученням йо на початку складу: Йоркін, Бугайов, Соловйов;

б) сполученням ьо в середині і в кінці складу: Верьовкін, Корабльов, Алфьоров;

в) через е в утвореннях від імен, спільних для російської та української мов: Артемов, Семенов, Федоров;

г) через о під наголосом після ч, щ: Рогачо̍в, Щипачо̍в, Борщо̍в.

4. Російська буква э завжди передається через е: Ельконін, Ешпаєв.

5. Російська буква ы завжди передається через и: Курицин, Чаплигін, Черних.

6. Російська буква и передається через и:

а) після ж, ч, ш, щ, ц перед буквами на позначення приголосних: Жилікін, Тучин, Шишков, Рощин, Циркунов;

б) в утвореннях від імен і назв, спільних для російської та української мов: Гаврилін (Гаврило), Куликов (кулик), Пивоваров (пиво), але Філіппов, Нікітін, Ніколаєв, бо Пилип, Микита, Микола;

в) у префіксі при- та в суфіксах -ик-, -ич-, -иц-, -ищ-, -ович-, -євич-: Приточний, Припасов; Петриков, Галич, Сосницин, Батищев, Станюкович, Воблаєвич.

7. Російська буква и передається через і на початку слова та після букв на позначення приголосних, крім ж, ч, ш, щ: Іванов, Бібиков, Кузьмінський, Пушкін, Антін, Багіров.

8. Російська буква и передається через ї після букв на позначення голосних, апострофа і м´якого знака: Абраїмов, Зоїлов, Мар´їн, 3ахар´їн, Ананьїн, Ільїн.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити