Довідник з української мови

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

Числівник

Числівники прості, складні й складені

За будовою числівники поділяються на прості, складні й складені.

Простими є числівники, що в сучасній мові мають один корінь. До них належать такі групи числівників: 1) власне-кількісні числівники: один - десять; одинадцять - дев´ятнадцять; двадцять, тридцять, сорок, сто; 2) збірні числівники: двоє - двадцятеро; тридцятеро; обоє, а також похідні від них розмовні варіанти двійко, трійко ... восьмірко, двоєчко, троєчко); 3) дробові числівники півтора, півтори; 4) неозначено-кількісні числівники: багато, небагато, мало, немало, кілька, кільканадцять, стонадцять, багатенько, чималенько; 5) займенникові числівники: скільки, стільки, ніскільки; 6) іменникові числівники нуль, тисяча, мільйон, мільярд, більйон, трильйон, квадрильйон; 7) порядкові числівники: перший - дев´ятнадцятий, двадцятий, тридцятий, сороковий, сотий.

 

Зверніть увагу!

Числівники з частинами -надцять, -дцять на сьогодні розглядають як прості, бо в них ці частини вважаються суфіксами, а за походженням це складні числівники, що утворилися зі словосполучень числівників на означення одиниць та числівника десять з прийменником на чи без нього.

До складних зараховують числівники, які в одному слові об´єднують два корені. До них належать: 1) кількісні числівники п´ятдесят - дев´яносто; двісті - дев´ятсот; 2) дробовий числівник півтораста; 3) збірні числівники обидва, обидві; 4) неозначено-кількісні числівники кількадесят, кількадесятеро і кількасот (другу частину цих числівників формують корені числівників два, десять, сто); 5) порядкові числівники, утворені від складних кількісних: вісімдесятий, трьохсотий.

Складеними є числівники, утворені з двох і більшої кількості простих чи складних числівників: сто сорок сім, вісімсот шістдесят п´ять, три тисячі сорок чотири, двісті тридцять шостий.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити