Довідник з української мови

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

Наголос

Якщо слово складається з кількох складів, то один із них вимовляється з більшою силою.

Посилення голосу на одному зі складів слова називається наголосом.

Склад, на який падає наголос, називається наголошеним. Усі інші склади у слові — ненаголошені.

Наголос в українській мові вільний, бо він не закріплений за якимось постійним місцем у словах. В одних словах він падає на перший склад, в інших — на другий, третій і т.ін.: соٰнце, поліٰт, подороٰжник.

Крім того, наголос в українській мові може переходити з одного складу на інший, наприклад: земляٰ - зеٰмлі, дяٰдько - дядькаٰм.

За допомогою наголосу часто розрізняють лексичне значення та граматичні форми слів: дороٰга - дорогаٰ, муٰка - мукаٰ, баٰтьків - батькіٰв, розсиٰпатися - розсипаٰтися, сеٰстри - сестриٰ.

Деякі слова мають варіантний наголос, наприклад: весняٰний - весняниٰй, помиٰлка - поٰмилка, первіٰсний - пеٰрвісний.

У багатоскладових словах, крім основного наголосу, виділяється ще й побічний. Наприклад: мороٰзостійкиٰй, багаٰтоповерхоٰвий. Побічний наголос розташовується ближче до початку слова.

Правильне наголошування слів — обов´язкова ознака культури мовлення. Перевірити наголошування слів та їх форм можна за орфографічними та орфоепічними словниками, а також за спеціальними словниками наголосів.

Запам´ятайте наголошування таких слів: асиметріٰя, визвоٰльний, вимоٰва, вісімдесяٰт, джерелоٰ, докумеٰнт, дочкаٰ, каталоٰг, квартаٰл, кіломеٰтр, кропиваٰ, ненаٰвисть, новиٰй, одинаٰдцять, ознаٰка, оٰлень, оптоٰвий, поٰдруга, порядкоٰвий, раٰзом, сереٰдина, спиٰна, україٰнський, фартуٰх, чотирнаٰдцять, щавеٰль, яйлаٰ.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами. Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посилання на сайт, будьте вдячними ми затратили багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2008-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.