Довідник з української мови

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

Вимова приголосних звуків та позначення їх на письмі

Уподібнення приголосних звуків

У мовленнєвому потоці деякі групи приголосних якісно змінюються в результаті звукового уподібнення. Зміни відбуваються, зокрема, у таких словосполученнях:

а)

[с]

+

[ш]

[ш:]

принісши

- прині[ш:]и

[з]

+

[ш]

[ш:]

зшити

- [ш:]ити

[з]

+

[ш]

[жш]

залізши

- залі[жш]и

[з]

+

[ж]

[ж:]

безжурний

- бе[ж:]урний

[з]

+

д͡ж]

[ж͡д͡ж]

з джмелем

- [ж͡д͡ж]мелем

[з]

+

[с]

[с:]

зсунути

- [с:]унути

[з]

[з]

[ц´]

[сц´]

зцідити

- [сц´]іити

б)

[ш]

+

[с´]

[с´:]

вчишся

- вчи[с´:]а

[ш]

+

[ц´]

[с´ц´]

на дошці

- на до[с´ц´]і

[ж]

+

[ц´]

[з´ц´]

у ложці

- у ло[з´ц´]і

[ч]

+

[ц´]

[ц´:]

у річці

- у рі[ц´:]і

в)

[т]

+

[с]

[ц]

братство

- бра[ц]тво

[т´]

+

[с´]

[ц´:]

сміється

- сміє[ц´:]я

[т]

+

[ч]

[ч:]

Вітчизна

- Ві[ч:]изна

[т]

+

[ш]

[чш]

коротшати

- коро[чш]ати

[д]

+

д͡ж]

д͡жш]

молодший

- молод͡жш]ий

Слід пам´ятати, що ці зміни відбуваються тільки в мовленні, на письмі вони не позначаються.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити