>Довідник з української мови

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

Вимова приголосних звуків та позначення їх на письмі

Спрощення в групах приголосних

На письмі фіксується:

а) випадіння [д], [т] у важких для вимови групах приголосних [ждн], [здн], [стн], [стл]: тиждень - на тому тижні, роз´їзд - роз´їзний, захист - захисник, стелити - слати, але зап´ястний, кістлявий, пестливий, хвастливий, хворостняк, шістнадцять;

б) випадіння [к] у групах приголосних [скн], [зкн]: тріск - тріснути, брязк - брязнути, але виск - вискнути;

в) випадіння [л] у групі приголосних [слн]: мислити - навмисне, ремесло - ремісник.

 

Зверніть увагу!

Спрощення відбувається у вимові, але не позначається на письмі у прикметниках, утворених від іменників іншомовного походження (аванпостний, баластний, компостний, контрастний, гігантський, парламентський); у давальному і місцевому відмінках однини іменників жіночого роду І відміни (піаністці, оптимістці, аспірантці).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити