Довідник з української мови

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

Прийменник як службова частина мови

Прийменником називається незмінна службова частина мови, яка уточнює граматичні значення відмінків і виражає залежність іменника, займенника, числівника від інших слів у словосполученні і реченні.

Наприклад: Кінь на чотирьох і то спотикається (Народна творчість). За кілька хвилин двір опустів (Григорій Тютюнник). Позавчора Юрко вечеряв у тітки Василихи гарячим кулешем, додому ж приніс від неї молока в глечику (Є. Гуцало).

Разом із відмінковими формами іменників, займенників, числівників прийменники можуть виражати різні відношення, а саме:

а) просторові (місце дії, напрямок: від, у, біля, за, посеред, край). Тече вода з-під явора яром на долину (Т. Шевченко). Грицько став над кручею (Б. Грінченко);

б) часові (упродовж, з, до, о, після, через). У нас роботи з літа до зими (М. Вінграновський). Після цих подій Павло зробився ще мовчазнішим (Григорій Тютюнник). Десь о четвертій годині дня викликали і Дороша (Григорій Тютюнник);

в) причинові (через, від (од), завдяки, у зв´язку, з нагоди, зважаючи на). Місяць кинув ті підкови дідусеві-ковалю і пішов собі в діброви, потемнівши од жалю (А. Малишко). Взяв би я бандуру та й заграв, що знав; через ту бандуру бандуристом став (Народна творчість);

г) мети (для, на, за, задля, заради, в ім´я, у відповідь, на предмет). Джериха наварила на вечерю кулешу (І. Нечуй-Левицький). Жінки ходили по воду у Миколчин двір... (М. Вінграновський);

ґ) допустовіезважаючи на, попри, всупереч, наперекір, при, незалежно від). Незважаючи на малесенький вітерець, парило і робилося душно (Григорій Тютюнник);

д) умовні (при, без, за умови, у випадку, при нагоді). При вині і меді вони [Шаламаї] могли грати тиждень підряд... (М. Стельмах). Без голки кожуха не вшиєш (Народна творчість);

е) об´єктні (про, за, зі). Золотими вечорами ранньої осені часто думав Шевченко про свою Україну, душею був на сивому Дніпрі (3. Тулуб);

ж) означальні (без, з, в). Молодий хлопець-кочегар тримав маслянку з довгим тонким дзьобом (Ю. Смолич) та інші.

Прийменники входять до складу членів речення разом з відмінковими формами іменників, займенників і числівників, із якими вони вжиті.

Прийменники вживаються в усіх відмінках, крім називного і кличного. Форма місцевого відмінка завжди виступає з прийменником (у ньому, по землі), інші ж відмінкові форми можуть бути з прийменниками і без них (нами, з нами; дівчини, до дівчини; дідусеві, наперекір дідусеві).

Прийменник може вживатися з формою одного, двох і навіть трьох відмінків. Так, лише з родовим відмінком уживаються прийменники без, біля, до, з-за, з-під, проти, серед (без роботи, біля столу, з-за обрію), лише з давальним відмінком уживаються прийменники назустріч, напереріз, наперекір, всупереч, навздогін (назустріч дівчині, навздогін йому). Деякі прийменники поєднуються з двома відмінковими формами: над, під, перед, поза — із знахідним та орудним (над усе, над усім, під дерево, під деревом); на, об, по — із знахідним і місцевим (на парту, на парті; об камінь, об одинадцятій годині). Із трьома відмінками (родовим, знахідним та орудним) уживаються прийменники з (із, зі), між, за: з берези (злетів), з березу (заввишки), з березою (говорив); за часів, за період, за роботою. Прийменник в (у) може поєднуватися з родовим, знахідним і місцевим відмінками: у сестри (діти), у сестру (вірив), у сестрі (впевнений).

За морфологічною будовою прийменники поділяються на прості, складні і складені.

Прості складаються з одного простого слова (за, без, на, для, край, кругом, серед тощо), складні — з одного складного слова (задля, поміж, з-за, щодо, обабіч тощо), складені — з двох і більшої кількості слів (згідно з, незважаючи на, на випадок, у вигляді, з метою та ін.).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити