Довідник з української мови

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

Вигук як особлива частина мови

Групи вигуків за значенням

За значенням вигуки поділяються на дві основні групи:

1) вигуки, що виражають почуття, емоції й переживання (радість, сум, біль, тугу, гнів, здивування, захоплення тощо). Це вигуки ой, ай, о, ох, ух, ах, іч, ого, пхе, ет. О, як люблю я рідний край і в щастя мить, і у негоду! (В. Сосюра);

2) вигуки волевиявлення, що передають заклик, спонукання до дії, звертання, оклик тощо. До них належать вигуки гей, ну, алло, гов, агов, цабе, геть, марш, ціп-ціп, тпру. Гей, у погоню швидше! (М. Рильський).

Окрему групу становлять звуконаслідувальні слова. їх також відносять до вигуків, хоча вони не виражають ні емоцій, ні волевиявлення. Наприклад: Кує зозуля. Б´є молоточком у кришталевий дзвін: ку-ку! ку-ку! — і сіє тишу по травах (М. Коцюбинський).

За допомогою звуконаслідувальних слів відтворюються голоси тварин, різні звуки природи: ках-ках-ках! др-рр, ж-ж-ж, геп, брязь! дзень!

До вигуків волевиявлення належать також слова ввічливості, що виражають привітання, прощання, подяку, пробачення, прохання тощо (добридень, здрастуйте, до побачення, дякую, вибачте). Сеньйорито акаціє, добрий вечір (М. Вінграновський).

Вигуки вживаються найчастіше в живому мовленні, а також у художній літературі для увиразнення мови. Значення вигуків часто залежить від інтонації, з якою вони вимовляються. Вигуки слід відрізняти від омонімічних часток ой, о, ну, ех, які не виражають різних почуттів та емоцій, а лише надають емоційного відтінку словам або реченню. Порівняймо: О, де ти, брате мій?... Прийди хоч на хвилину (В. Сосюра) (о — вигук, виражає занепокоєння) і О краю мій, моїх ясних привітів не діставав від мене жодний ворог (О. Теліга) (о — частка у складі поширеного звертання, якому надає піднесеного звучання).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити