Довідник з української мови

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Речення

Порядок слів у реченні. Логічний наголос

Розрізняються два типи порядку слів у реченні: прямий (звичайний) і зворотний (інверсія).

При прямому порядку слів підмет стоїть перед присудком, узгоджене означення — перед означуваним словом, неузгоджене — після нього, додаток — після слова, яке ним керує, а обставини — перед присудком (найчастіше на початку речення). Над нами справді хтось розвішав диво: кожне прихоплене інеєм деревце насочилося сонцем і хвалилося червоними кетягами (М. Стельмах).

При зворотному (інверсованому) порядку слів підмет стоїть після присудка, узгоджене означення — після означуваного слова, а додаток — перед словом, що ним керує. Інверсія найчастіше використовується в художньому та розмовному стилях. Переставляння членів речення змінює експресивну роль того чи іншого компонента. При інверсії найбільша увага зосереджується на тому члені речення, який виноситься на початок чи кінець. Шумить Дніпро, чорніють кручі, в граніт холодний б´є прибій. Прийми слова мої жагучі, як заповіт, юначе мій! О мово рідна! їй гаряче віддав я серце недарма. Без мови рідної, юначе, й народу нашого нема (із тв. В.Сосюри).

Найважливіші в реченні слова можуть виділятися не тільки порядком слів, а й логічним наголосом — посиленням голосу. Може зламатись — тіло, але ніколи — дух (О. Стефанович).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити