Довідник з української мови

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Означення, додаток і обставини як другорядні члени речення

У поширеному реченні граматична основа поширюється другорядними членами — означенням, додатком, обставинами. Вони пояснюють підмет і присудок або інші другорядні члени, розширюючи, доповнюючи повідомлення.

 

Означення

Означення — це другорядний член речення, що називає ознаку предмета і відповідає на питання який? чий? котрий? скількох? скільком? скількома? (на) скількох?

З тихим плескотом на берег рине хвилечка перлиста (Леся Українка). У той саме час злегенька скрипнули сінешні двері в Катриній хаті й замовкли (Панас Мирний). Над твоєю двадцять третьою весною вічність проліта (О. Підсуха). Будівля була відкрита всім чотирьом вітрам (О. Гончар).

Означення бувають узгодженими і неузгодженими.

Узгодженими називаються означення, пов´язані з означуваними словами зв´язком повного узгодження (у роді, числі та відмінку).

Узгоджені означення виражаються:

а) прикметниками та прикметниковими зворотами. Любіть травинку, і тваринки, і сонце завтрашнього дня, вечірню в попелі жаринки, шляхетну інохідь коня (Л. Костенко). Вогка земля мліла в гарячому золоті сонячного проміння, вільна від тіней і холодків (M. Коцюбинський);

б) дієприкметниками та дієприкметниковими зворотами. У відповідь — тільки приглушений стогін (Ю. Збанацький). І день спадає стиглим овочем в мої долоні, знесені в простори (Ю. Клен);

в) займенниками та порядковими числівниками. До берегів уквітчано-зелених пригнали човен мій буруни злі (В. Еллан-Блакитний). Вступили в перший з краю виноградник (М. Коцюбинський).

Неузгодженими називаються означення, пов´язані з означуваними словами способом керування або прилягання.

Неузгоджені означення виражаються:

а) іменниками в непрямих відмінках із прийменниками або без них. Ідуть воїни Святослава, прямуючи на Царгород (Ю. Яновський). Кругле, туге з ямочкою на підборідді непорушне (В. Винниченко);

б) займенниками його, її, їх. Його сірі очі блищали (Панас Мирний);

в) неозначеною формою дієслова. Настав час виїжджати додому. Батько дав команду сідати;

г) прислівниками. Не причинені двері були і в квартиру праворуч. (А. Головко).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити