Довідник з української мови

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Односкладні речення

Означено-особові речення

Означено-особовими називаються такі односкладні речення, головний член яких виражається особовим дієсловом 1-ї або 2-ї особи однини чи множини; ця форма означає, що дію виконує мовець (мовці) або співбесідник (співбесідники).

Головний член означено-особових речень може бути виражений дієсловом у формі:

а) 1-ї чи 2-ї особи однини або множини дійсного способу (теперішній і майбутній часи). П´ю життя моє спрагнено-радо (Є. Маланюк). — Утомився, Мокію?— запитав тихо \Сірко\ — Лишимо тобі заміну. Поїдеш з нами. Одіспишся у спокої (Ю. Мушкетик);

б) наказового способу (однина і множина). Скажи мені правду, мій добрий козаче... (О. Афанасьєв-Чужбинський). І мене в сім´ї великій, сім´ї вольній, новій не забудьте пом´янути незлим, тихим словом (Т. Шевченко).

 

Зверніть увагу!

Речення, у якому немає підмета, а головний член виражений дієсловом минулого часу однини, не є означено-особовим, тому що форми минулого часу не визначають певної особи. Наприклад, установити діючу особу в реченні Довго стояв непорушно допомагає лише попереднє речення Отаман зійшов на могилу, зупинився (Ю. Мушкетик); сама ж форма дієслова стояв відповідає і 1-й, і 2-й, і 3-й особі. Такі речення є двоскладними, неповними.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити