Довідник з української мови

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Просте ускладнене речення

Синтаксичний розбір речення з однорідними членами

Послідовність розбору

1. Дати загальну характеристику простого речення (розповідне, питальне чи спонукальне; окличне чи неокличне; поширене чи непоширене; двоскладне чи односкладне; повне чи неповне).

2. Указати, що речення ускладнене однорідними членами.

3. Визначити:

а) якими членами речення є однорідні члени;

б) якими частинами мови вони виражені;

в) як вони зв´язані між собою (сполучниковим, безсполучниковим чи змішаним зв´язком);

г) до якого слова в реченні вони відносяться.

Село купається в теплі, сонці, мідному передзвоні та веселому співі веснянок

(М. Стельмах).

 

Зразок розбору

Речення розповідне, неокличне, просте, поширене, двоскладне, повне, ускладнене однорідними членами. Однорідні члени речення в теплі, сонці — непоширені, а (в) передзвоні, співі — поширені непрямі додатки, виражені іменниками, пов´язані між собою змішаним зв´язком; у реченні відносяться до присудка купається.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити