Довідник з української мови

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)

Синтаксичний розбір речення зі звертанням

Послідовність розбору

1. Дати загальну характеристику простого речення (розповідне, питальне чи спонукальне; окличне чи неокличне; поширене чи непоширене; двоскладне чи односкладне; повне чи неповне).

2. Указати, що речення ускладнене звертанням.

3. Назвати способи вираження звертання, його стилістичну роль.

Та засни ти нарешті, моя нерозумна тривого! (І. Драч).

 

Зразок розбору

Речення спонукальне, окличне, просте, поширене, двоскладне, повне, ускладнене звертанням. Звертання моя нерозумна тривого поширене, виражене іменником у кличному відмінку й узгодженими з ним присвійним займенником і прикметником.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити