Довідник з української мови

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Речення з відокремленими членами

Відокремлені обставини, виражені дієприслівниками і дієприслівниковими зворотами

1. Відокремлюються комами:

а) дієприслівникові звороти незалежно від місця. Вони означають додаткову дію і в реченні виступають обставинами способу дії, часу, причини, умови, допусту. Корнелюк біг, тремтячи від несамовитого гніву (О. Довженко). Осінь, увйшовши у свої права, повелась спочатку суворо, все чогось хмурилась, сльозилась, а потім пом´якшала (Ю. Збанацький). Хлопець не спав, думаючи про райську квітку щастя (Б. Лепкий). Не поклонившись до землі, і гриба не знайдеш (Народна творчість). Бажаючи плакати, я смішу інших (П. Гулак-Артемовський);

б) два або більша кількість одиничних дієприслівників. Повечерявши, благословившись, біжу назад у будинок (Марко Вовчок). Марко, мліючи, заточуючись, падаючи і знову підводячись, як міг, пішов до соняшників (М. Стельмах);

в) одиничний дієприслівник, який означає додаткову дію, час, причину, умову, а не спосіб дії. Вози, проїжджаючи, глухо, тоскно скрипіли (О. Гончар). Утомившись, вони [ярки] забирались на біле каміння і лячно зазирали звідти у прірву (М. Коцюбинський). Але: Я ішов не обертаючись (В. Дрозд). Лінивий сидячи спить, лежачи робить (Народна творчість).

2. Два дієприслівники чи дієприслівникові звороти, з´єднані неповторюваними сполучниками і, або, комою між собою не розділяються. Упоравшися з Кодаком і діждавши з Січі ще три тисячі товариства, Сулема через два тижні підняв своє військо до походу (А. Кащенко).

3. Дієприслівник і дієприслівниковий зворот, які стоять після сполучника, відділяються від нього комою, якщо їх можна переставити в інше місце в реченні. Собака теж зробився невеселий і, покрутившись, знехотя потюпав геть (О. Довженко). Толя хотів іти додому, але, зачувши ці слова, навіть зійшов униз до хлопців (В. Винниченко).

Після сполучника а кома ставиться, якщо попереду є заперечення. Більшість птахів не лишаються у нас зимувати, а, вивівши потомство, летять у теплі краї. Але: Джериха скинула намітку й почала її згортувать, а згорнувши намітку, помогла синові складать білу празникову свиту дрібними фалдами (І. Нечуй-Левицький).

4. Не відокремлюються комами дієприслівникові звороти, якщо:

а) вони тісно пов´язані за змістом із присудком. Доповідач промовляв не заглядаючи в записи;

б) вони починаються підсилювальною часткою і (й). Можна бачити деякі зорі і не дочекавшись темряви;

в) вони стали фразеологізмами: бігти не чуючи ніг, сидіт и склавши руки, тікат и не пам´ятаючи себе, працювати не покладаючи рук, говорити не переводячи духу й под. Так хіба нам сидіти згорнувши руки...! (П. Куліш);

г) на їх основі утворилися вирази починаючи з (такого-то часу), виходячи з (=на підставі), зважаючи на (=в залежності від) і под. Починаючи з кінця квітня Євген перейшов у листах до Марини на українську мову (Б. Антоненко- Давидович). Але: У статті все треба змінити, починаючи з головного.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити