Довідник з української мови

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Пряма і непряма мова. Діалог

Розділові знаки при цитаті

Цитати виділяються лапками. Якщо вони супроводжуються словами автора, розділові знаки ставляться так, як при прямій мові.

«Не тим цікава байка, що говорить неправду, а тим, що під лушпиною тої неправди криє звичайно велику правду»,— відзначав І.Франко в післямові до збірки власних казок «Коли ще звірі говорили». Там же він писав: «Оті простенькі сільські байки, як дрібні, тонкі корінчики, вкорінюють у нашій душі любов до рідного слова, його краси, простоти і чарівної милозвучності».

Коли авторська мова починається словами так зазначає (говорить), ось що сказав, ось як описує й под., після лапок ставиться тільки тире.

«Стою перед вами, зачарований людською красою, і красою вечірніх дівочих пісень, і красою сонця в небі, і красою матері з дитиною, і красою своєї матері-землі, і красою діянь і звершень мого безсмертного народу!»— ось що говорив Михайло Стельмах під час одержання Ленінської премії.

Якщо цитата вводиться в авторські слова як частина речення, перше слово пишеться з маленької букви.

Початок повісті «Щедрий вечір» М.Стельмаха — своєрідний ліричний заспів, поетизація настання літа, з яким щойно розминулась весна «десь у житечку-пшениці», і вже «достигають суниці, достигають уночі, при зорях і тому стають схожими на росу, що випала з зірок».

Якщо цитата наводиться не повністю, то пропуск слів позначається крапками, що можуть стояти на початку, в середині або в кінці цитати.

«... Українська мова в багатстві, витонченості й гнучкості форм не поступається ані жодній із сучасних літературних мов слов´янства і не бідна на поняття, аби нею заважко було перекладати глибину філософських думок і змальовувати високохудожні образи. Це не мова простолюду тільки..., а мова цілої нації, політичне майбутнє якої ще попереду...»— писав М. Драгоманов.

Якщо цитата з пропуском початку речення стоїть перед словами автора, починаючи текст, перше слово пишемо з великої букви (навіть коли в тексті, який цитується, воно пишеться з малої букви).

«... Я впевнена, що вільний геній мого народу витворить нове, вільне мистецтво...» — писала М. Заньковецька. Але: М. Заньковецка писала: «...я впевнена, що вільний геній мого народу витворить нове, вільне мистецтво...»

Якщо вказівка на автора або на джерело цитати йде безпосередньо за нею, то вона береться в дужки, а крапка ставиться після дужок.

«Той, хто зневажливо ставиться до рідної мови, не може й сам викликати повагу до себе» (О. Гончар).

Якщо вказівка на автора або на джерело цитати стоїть нижче, цитата в лапки не береться, а після цитати ставиться крапка.

Народ без мови — це обмова,

Народ без мови — не народ.

П. Перебийніс

Епіграфи пишуться без лапок, а вказівка на автора не береться в дужки. Совість — найкращий порадник.

Народна творчість

Дослівні вирази, які вставлені в текст як члени речення, виділяються лише лапками.

Гоголь був великим «обличителем жестоких людей неситих», великим художником слова, великим громадянином-патріотом (М. Рильський).

Якщо перед дослівним виразом є слова вислів, фраза, речення, епіграф і под., перед ним ставиться двокрапка.

Висновок про зростання свідомості Євгена Черниша підтримується авторською фразою: «Життя, перестаючи бути для нього рожевою загадкою юності, відкривалося перед ним простою своєю величчю».

Якщо цитата, яка є віршованим текстом, і слова автора знаходяться на окремих рядках, цитата не береться в лапки.

В останньому монолозі Мавки відбито думку про те, що в житті нічого не зникає, все оновлюється:

Легкий, пухкий попілець

ляже, вернувшися в рідну землицю,

вкупі з водою там зростить вербицю,—

стане початком тоді мій кінець.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити