Довідник з української мови

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Основні види складнопідрядних речень

Складнопідрядні речення з підрядними причини

Підрядні причинові частини виражають причину дії чи явища, про які йдеться в головній частині. Вони пояснюють головну частину в цілому й відповідають на питання чому? з якої причини? через що? Підрядні причини поєднуються з головною частиною за допомогою сполучників бо, оскільки, адже, позаяк, тому що, через те що, завдяки тому що, унаслідок того що та ін., можуть стояти після головної частини, перед нею або розривати головну частину. Індивідуальне розчинене у вселюдському, бо ти належиш не тільки собі (П. Мовчан). Оскільки ми істоти енерготворчі, то висилаємо чи приймаємо свою й чужу енергію (В. Шевчук). Я кохаю тебе. Мені більше не треба, адже й так ти мені стільки щастя дала (В. Симоненко). І рівність виявляється умовно, позаяк у кожного своя доля, свій земний строк (П. Мовчан). «Ура» не кричать [бійці], тому що «ура» для них не парадна розвага, а теж зброя (О. Гончар). Мабуть, тому, що село коло річки близько, таке все свіже, зелене та ярке (Марко Вовчок).

Підрядні частини, поєднані з головною за допомогою сполучника бо, завжди стоять після головної частини. Не брудни криниці, бо схочеш водиці (Народна творчість). Однакові для мене рай і пекло, бо я не вірю в них (Леся Українка).

Складені причинові сполучники тому що, через те що, завдяки тому що, у зв´язку з тим що можуть уживатися в реченні розчленовано. При розчленуванні перша частина сполучника знаходиться в головній частині, а друга (що) — в підрядній. Повернувшись із служби, Павло оженився на Явдосі тому, що вона була такою бідною, як і він (Григорій Тютюнник). Може, через те, що Христині найбільш у світі хотілося мати крила, вона й по землі не ходила, а наче літала (М. Стельмах).

Причиновий сполучник бо є найбільш уживаним і використовується в усіх стилях мови. Сполучники оскільки, тому що, через те що, у зв´язку з тим що, завдяки тому що вживаються переважно в науковому та офіційно-діловому стилях для оформлення причиново-наслідкових зв´язків. Писанки здавна використовувались як обрядові атрибути, оскільки яйце вважалося символом життя (А. Пономарьов). До викладу тексту наказу ставляться певні вимоги, оскільки правильне й чітке його формулювання гарантує трудові права працівників (М. Молдованов, Г.Сидорова). Завдяки тому, що думка автора виражається за допомогою поетичної інтонації, для багатьох випадків уживання «чужого слова» в поезії Шевченка не потрібні додаткові графічні способи його підкреслювання... (О. Клименко).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити