Довідник з української мови

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Основні види складнопідрядних речень

Складнопідрядні речення з підрядними умови

Підрядні умовні частини виражають умову, за якої відбувається повідомлюване в головній частині. Вони залежать від головної частини в цілому й відповідають на питання за якої умови? Ніяка гать не спинить весняну повінь, якщо вона прорвала собі прірву (В. Малик). Коли хліб на возі, то нема біди в дорозі (Народна творчість). Якби видніше, поблукати скрізь би (Л. Костенко).

Підрядні умовні частини поєднуються з головною за допомогою сполучників якщо, коли, коли б, якби, аби, як, раз, які за умови розташування підрядної частини перед головною часто мають у головній частині сполучниковий елемент то, тобто є парними (якби ... то, як ... то, коли б ... то тощо). Якщо у вас біля вікна росте шипшина, то придивіться до цвіту... (В. Скуратівський). Коли назвався грибом, то лізь у кошик (Народна творчість). Коли б не їсти, то до хати так і не заглянув би цілий день (С. Васильченко). Якби мої думи німії та піснею стали без слова, вони б тоді більше сказали, ніж вся моя довга розмова (Леся Українка). Аби гроші, мішок буде (Народна творчість). Як мати рідненька, то й сорочка біленька (Народна творчість). Робіть, раз маєте бажання.

У літературній мові переважно вживаються умовні сполучники якби і якщо, а розмовній мові, фольклорним та художнім творам більш властиві умовні сполучники як, коли, коли б, раз, аби, які надають реченню розмовного характеру. Як води боятися, то не купатися (Народна творчість). Як схочеш, то й сам прийдеш (І. Нечуй-Левицький). Гарно і при місяцю, коли сонця немає (Народна творчість). Аби на мене місяць світив, а зорі будуть (Народна творчість).

Складнопідрядні речення з підрядною умовною частиною зі сполучниками коли, як можуть мати додаткове значення часу. Коли дають — бери, коли б´ють — тікай. Як прийде лихо, не всидиш тихо (Народна творчість). У цих підрядних частинах основне значення — вказівка на умову дії головної частини, а додаткове — вказівка на час дії.

Підрядна умовна частина, як правило, стоїть перед головною, хоча може розташовуватися і після неї чи в середині її. Якби він був маляром, то намалював би її [матір] з сонцем на плечі (М. Стельмах). Він намалював би матір із сонцем на плечі, якби був маляром. Він, якби був маляром, намалював би матір із сонцем на плечі.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити